Nowy numer 33/2018 Archiwum

Rozmawiali o zadaniach

W Domu Jana Pawła II, na wrocławskim Ostrowie Tumskim obradowali dziś, 4 grudnia, członkowie Sekcji Nauk Biblijnych działającej przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

– Obradowaliśmy przede wszystkim nad wkładem biblistyki polskiej w życie Kościoła w naszej ojczyźnie – mówi ks. prof. Henryk Witczyk, konsultor sekcji, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL oraz jedyny polski członek Papieskiej Komisji Biblijnej, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Omawiane były dwa główne tematy. Pierwszy dotyczył  nowego komentarza do ksiąg biblijnych wydawanego przez paulistów. – Drugim zagadnieniem, nad którym się pochylaliśmy było określenie wyzwań przed jakimi stoi polska biblistyka w kontekście zadań jakie wyznaczył Kościołowi synod o Słowie Bożym oraz tendencji idącej w kierunku często fundamentalistycznej i bardzo indywidualistycznej lektury Pisma św. – dodaje ks. H. Witczyk. Ksiądz profesor zwraca uwagę, że interpretacja Biblii jest od zawsze przeznaczona dla wspólnoty Kościoła.

Członkowie sekcji spotykają się we własnym gronie raz w roku. Częściej odbywają się posiedzenia w szerszej grupie w ramach Komisji Nauki Wiary.

Do zadań m.in Sekcji Nauk Biblijnych należy również troska czystość doktrynalną tekstów publikowanych przez Konferencję Episkopatu Polski.

Wrocławskiemu posiedzeniu przewodniczył stojący na czele Sekcji Nauk Biblijnych, ks. prof. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski.

Sprawozdanie z obrad Sekcji przygotował ks. prof. Mariusz Rosik, jej konsultor, wykładowca PWT we Wrocławiu.

Dnia 4 grudnia 2012 roku odbyło się we Wrocławiu kolejne posiedzenie Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. Oprócz członków tejże Sekcji udział w nim wzięło kilku biblistów ze środowiska Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz przedstawiciel wydawnictwa św. Pawła z Częstochowy. Jeszcze przed odczytaniem protokołu z ostatniego spotkania odbyła się swobodna dyskusja na temat opublikowanej niedawno książki Benedykta XVI zatytułowanej "Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo".

Pierwszy referat wygłosił ks. prof. A. Paciorek na temat "Nowy Komentarz Biblijny - stan obecny i informacje". Prelegent zajął się najpierw gatunkiem literackim, jakim jest komentarz, dowodząc, że komentator nie jest bierny w opracowaniu ksiąg biblijnych. Zainteresowany lekturą Biblii winien najpierw sięgnąć po tekst natchniony, a dopiero potem po komentarz. W przeciwnym razie naraża się na przyjęcie w pewnym sensie narzuconej opinii komentatora. W średniowieczu zrodził się zwyczaj odnoszenia się do komentarzy Ojców Kościoła, ale także zainteresowano się dosłownym sensem Biblii. W czasach nowożytnych zrodził się natomiast zwyczaj poprzedzania bezpośredniego komentarza tekstu wprowadzeniem historyczno-krytycznym i literackim. Komentarze nowożytne natomiast rodzą się w środowisku akademickim i niekoniecznie pisane są przez ludzi identyfikujących się z konkretnym wyznaniem. Prelegent odwoływał się do przykładów konkretnych komentarzy, z których niektóre uznawane są dziś za klasyczne. W drugiej części referatu prof. Paciorek przekazał aktualne informacje na temat prac nad Nowym Komentarzem Biblijnym. Sam pomysł takiego komentarza zrodził się jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w środowisku naukowym KUL. Zespół redakcyjny zawiązał się pod koniec 2000 roku. Od samego początku redaktorzy nawiązali współpracę z wydawnictwem oo. paulistów w Częstochowie. Na następujących po sobie spotkaniach zespołu redakcyjnego ustalono zasady pisania komentarzy do poszczególnych ksiąg biblijnych. Za zasadniczą metodę pracy nad tekstem przyjęto metodę historyczno-krytyczną. Sięgając po metaforę, można powiedzieć, że komentarz ma być zarazem oknem, jak i zwierciadłem: oknem, gdyż otwiera czytelnika na znaczenie tekstu; zwierciadłem, gdyż pozwala dostrzec własną kondycję egzystencjalną w świetle wyjaśnianego tekstu biblijnego. W zakończeniu wystąpienia Prelegent wspomniał osobiste spotkania z Janem Pawłem II, któremu seria została poświęcona oraz poinformował, jakie komentarze dotychczas się ukazały, a jakie wciąż jeszcze są w opracowaniu. Wspomniał także o serii Podręczny Komentarz Biblijny, która ukazuje się w Tarnowie nakładem wydawnictwa Biblos.

Drugi wygłos należał do ks. prof. H. Witczyka. Nosił on tytuł "Wyzwania stojące przed współczesną biblistyką polską". Prelegent, wychodząc od wniosków zawartych w papieskim dokumencie posynodalnym Verbum Domini, znaczył, że naukowa interpretacja Biblii winna dokonywać się w Kościele i w duchu wiary. W tym względzie należy położyć nacisk na współpracę biblistów i katechetów, zwłaszcza w działalności przyparafialnych kręgów biblijnych. Istotny jest także styk biblistyka-rodzina. Niemal w każdym domu jest Pismo święte, nie jest jednak ono zwykle obecne ani we wspólnej lekturze, ani w modlitwie. Warto pomyśleć w tym względzie o przygotowaniu swoistej Biblii dla rodziny, zawierającej fragmenty tekstu natchnionego do studiowania na poczególne okazje życia rodzinnego. Konieczny wydaje się także rozwój studiów biblijnych, obejmujący również osoby świeckie, zwłaszcza katechetów, moderatorów życia parafialnego czy animatorów kręgów biblijnych. Cieszy fakt, że powstają w naszym kraju nowe Instytuty Nauk Biblijnych przy ważnych ośrodkach akademickich, choć ośrodki te borykają się z problemem nikłej ilości studentów, czy nawet problemami finansowymi. Wezwaniem stojącym przed biblistyką jest także próba ukazania, w jaki sposób Pismo święte obecne jest w różnych dziedzinach kultury. W tym względzie koniecznym wydaje się włączenie się biblistów w badania interdyscyplinarne. Po dyskusji pogłębiającej poruszone w referatach tematy wyznaczono przybliżoną datę oraz tematykę kolejnego spotkania.


 

« 1 »
oceń artykuł

Zobacz także

Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zapisane na później

Pobieranie listy

Rekalma