Weekend z Edytą Stein

Patronka Europy obchodziła 123. urodziny. W ramach trzydniowego świętowania we Wrocławiu odbyło się między innymi seminarium z udziałem reprezentantów różnych wyznań i religii, poświęcone przedwojennym wrocławskim teologom.

Wzięli w nim udział bp Andrzej Siemieniewski, dr hab. Wojciech Szczerb - rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu i rabin Tyson Herberger, Naczelny Rabin Wrocławia i Śląska. Debata, zorganizowana w Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38, wpisała się w projekt realizowany przez Fundację Dom Pokoju, poświęcony analizie tekstów czterech wrocławskich teologów, reprezentujących różne tradycje religijne: Dietricha Bonhoeffera, Benno Jacoba, Edyty Stein oraz Kathariny Staritz.

Uczestnicy seminarium - podczas którego rozmowę moderował Edward Skubisz - założyciel Fundacji Dom Pokoju, debatowali m.in. o dialogu, jaki czwórka wybitnych wrocławian-myślicieli toczy ze współczesnymi mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska. Rabin podkreślał ich gotowość do duchowych poszukiwań, rektor EWST – zdolność do przekraczania granic, bp Andrzej zaproponował stworzenie „mapy duchowości Wrocławia” – mapy miejsc naznaczonych obecnością osób, które odcisnęły swe piętno na duchowym życiu miasta. - Inaczej na nich patrzymy, gdy widzimy w nich naszych sąsiadów – mówił, wspominając własne odkrycie faktu, że przez lata, jako uczeń II LO, mijał codziennie dawny dom D. Bonhoeffera przy ul. Bartla. – Pochodzę z tej samej parafii, do której należała Edyta Stein, parafii pw. św. Michała Archanioła – dodał, mówiąc o duchowych więzach, jakie powstają, gdy uświadomimy sobie bliskość tego rodzaju ludzi, choćby żyjących wiele lat przed nami.

Dr W. Szczerb zauważył, że dialog międzywyznaniowy czy międzyreligijny pozwala z pewnym dystansem, bardziej krytycznie spojrzeć na własną wspólnotę - przejrzeć się niejako w oczach innych ludzi. Bp Siemieniewski podkreślił natomiast, że w prowadzeniu dialogu międzyreligijnego fałszywa jest myśl, że albo pozostaję wierny mojej wspólnocie wiary, albo otwieram się na dialog. - Przeciwnie, dopiero będąc w pełni członkiem swojej rodziny wyznaniowej, mogę dialogować z inną rodziną - wyjaśniał.

Podczas dyskusji z udziałem słuchaczy zrodził się pomysł podejmowania wspólnych, międzyreligijnych działań dla upowszechnienia spuścizny wielkich teologów wrocławskich – między innymi przygotowanie poświęconej im gry miejskiej. Podczas Weekendu z Edytą Stein w jej domu odbyło się także piątkowe seminarium naukowe poświęcone symbolom obecnym w jej pismach, a w sobotę można było wyruszyć szlakiem związanych z nią we Wrocławiu miejsc.

Dyrektor Domu Edyty Stein, Małgorzata Linowska, przypomina, że okazją do "mocnego przywołania" postaci patronki Europy w świadomości wrocławian będzie 100-lecie obrony przez nią doktoratu, przypadające w 2016 r.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..