Nowy numer 3/2021 Archiwum

10 lat temu - dwóch nowych ordynariuszy

Dokładnie 10 lat temu w kaplicy Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu została ogłoszona decyzja bł. Jana Pawła II o mianowaniu dotychczasowego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. Ignacego Deca biskupem świdnickim, a także o nominacji na ordynariusza nowej diecezji bydgoskiej ówczesnego biskupa pomocniczego we Wrocławiu, Jana Tyrawy.

Ksiądz biskup przybył na Dolny Śląsk z diecezji przemyskiej, na terenie której urodził się 27 lipca 1944 roku  w miejscowości Hucisko (k. Leżajska). W 1962 r. rozpoczął studia oraz formację do kapłaństwa w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, przerwane koniecznością odbycia zasadniczej służby wojskowej (1963-1965). Święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 1969 r. z rąk abp. Bolesława Kominka. Po rocznej pracy duszpasterskiej kontynuował studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, zwieńczone uzyskaniem magisterium, a następnie doktoratu z filozofii. Studiował także w Louvain i Paderborn. Po powrocie z zagranicy prowadził zajęcia dydaktyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym i w  Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1999 r. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała mu stopień naukowy profesora nauk teologicznych.

24 lutego 2004 r. został mianowany przez ojca świętego Jana Pawła II pierwszym biskupem diecezji świdnickiej. Święcenia biskupie przyjął 25 marca 2004 r. w katedrze świdnickiej. Głównym konsekratorem był kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, współkonsekratorami: bp Tadeusz Rybak, biskup legnicki, i bp Józef Pazdur, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. W tym też dniu jako biskup diecezjalny odbył ingres do katedry świdnickiej. Jako hasło swojego biskupiego posługiwania obrał słowa: „Misericordia et Veritas” - „Miłosierdzie i Prawda”.

W swoim pierwszym wywiadzie, jakiego ówczesny biskup nominat udzielił ks. prof. Piotrowi Niteckiemu, bp I. Dec mówił, że decyzje Kościoła zawsze traktował jako wyraz woli Bożej. Tak też przyjął decyzję ojca świętego o nominacji biskupiej. – Przyjmuję ją z małym niepokojem, ale zarazem z nadzieją i radością. Wierzę, że skoro Bóg wzywa, to i doda sił, by można było sprostać zadaniom, wyznaczonym przez nowe powołanie – mówił. Dodał także, że jako biskup pragnie być dla wszystkich ojcem, pasterzem, bratem i przyjacielem.

Także 10 lat temu ogłoszono, że Papież Polak, realizując założenia bulli „Totus Tuuus Poloniae populus” z 1992 r., utworzył w Polsce nową diecezję świdnicką. Powstała ona z 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej oraz 9 diecezji legnickiej.

* * *

- Historia Kościoła jest niczym innym jak historią wędrówki misjonarzy, księży i biskupów ; mówił 10 lat temu tuż po nominacji na ordynariusza nowej diecezji bydgoskiej ówczesny biskup pomocniczy we Wrocławiu Jan Tyrawa, dodając: - Trzeba podjąć to wyzwanie, a resztę zostawić Panu Bogu.

Pełniący do dziś posługę w Bydgoszczy bp Jan urodził się, wychowywał i ponad 30 lat kapłańskiego życia spędził na Dolnym Śląsku. W 1973 r. ukończył studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, przyjmując święcenia prezbiteratu z rąk abp. Bolesława Kominka. Po rocznej posłudze w parafii pw. św. Stanisława w Świdnicy studiował teologię dogmatyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po powrocie do diecezji wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym. Był także ojcem duchownym wrocławskiego seminarium oraz proboszczem parafii pw. Bożego Ciała we Wrocławiu.

24 września 1988 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Sakrę przyjął z rąk kard. Henryka Gulbinowicza 5 listopada 1988 r. Jego dewizą biskupią są słowa Crux, ave, spes unica.

Krótko po nominacji na biskupa bydgoskiego prosił w wywiadzie opublikowanym w diecezjalnym piśmie „Nowe życie”, by wrocławianie o nim nie zapominali. Dodał również, że jako biskupowi leży mu na sercu sprawa ewangelizacji, którą rozumie jako misję obecności Kościoła w świecie. - Ta misja ma wiele postaci, kształtów i możliwości. Trzeba badać znaki czasu. Aby móc odkrywać te możliwości. Ewangelia bowiem jest jak balsam na rany. Nieustannie trzeba odkrywać, co dziś boli człowieka, i pomóc mu zrozumieć, dlaczego boli i gdzie jest lekarstwo. A lekarstwem jest Ewangelia.

Diecezja bydgoska została wydzielona z terenów dotychczasowych diecezji: gnieźnieńskiej, pelplińskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama