Nowy numer 43/2020 Archiwum

Miliony na zabytki

O tym, że Wrocław pięknieje, nie trzeba nikogo przekonywać. Na każdym kroku widać... rusztowania. Już niedługo kolejne cenne obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków zmienią oblicze lub po prostu zostaną uratowane.

Każdego roku uroczystość oficjalnego przyznania grantów odbywa się w miejscu, które pięknieje dzięki miejskim dotacjom. Tym razem spotkanie beneficjentów z przedstawicielami Urzędu Miejskiego miało miejsce w zakrystii kościoła świętych Doroty, Wacława i Stanisława na ul. Świdnickiej.

Wiceprezydent Adam Grehl dziękował zebranym, zwłaszcza duchowieństwu - proboszczom, którzy opiekują się zabytkami za ich zaangażowanie w dbanie o dziedzictwo materialne, które budowały poprzednie pokolenia wrocławian. - Naszą powinnością jest utrzymać je w należytym stanie, przywrócić im piękno, a jednocześnie przekazać następnym pokoleniom - mówił. Podkreślał także, że ważne jest w tej kwestii zaangażowanie wielu stron, a miasto nie zostawi właścicieli bez wsparcia. - Czasem słyszymy, że nie są to wielkie środki; myślę że jesteśmy stałym pewnym i wiernym partnerem, co pozwala podjąć różnorodne działania - przekonywał.

W tym roku udział w programie ratowania zabytków rozdysponowana została kwota 4,18 mln zł., która trafiła do 27 beneficjentów. Zdecydowaną większość stanowią parafie i klasztory. Wiele z nich już po raz kolejny korzysta z funduszy miejskich.

Część środków zostanie przeznaczona na renowację kamienic obok kościoła ewangelickiego Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego. - Chcemy, by zaistniało tam centrum kultury protestanckiej, a jednocześnie drugie centrum diakonijne. W tych budynkach odkryliśmy zabytkowe elementy, które chcemy wyeksponować. Dlatego wystąpiliśmy o dofinansowanie - tłumaczy bp Ryszard Bogusz. Podkreśla jednocześnie, że taka dotacja nie zabezpiecza w pełni kosztów renowacji, ale jest zastrzykiem finansowym, który pozwala do remontu przystąpić.

Duże dofinansowanie trafiło również do Muzeum Archidiecezjalnego. Dzięki pozyskanemu grantowi uda się przeprowadzić niezbędny remont dachu.

Poniżej prezentujemy listę beneficjentów oraz kwoty, jakie przekazało im miasto.

l.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania z oferty Suma dotacji
1. ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ Remont elewacji ryzalitu wschodniego i zachodniego, ściany południowo-zach. oraz elewacji zachodniej 200 000
2. RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA WE WROCŁAWIU Kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich w zakresie elewacji południowej wraz z portalami bocznymi i rozetą portalu głównego na elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu 100 000
3. DIECEZJA WROCŁAWSKO-GDAŃSKA OBRZĄDKU GRECKOKATOLICKIEGO Prace remontowe- izolacja przeciwwilgociowa ścian kościoła pw. św. Wincentego- kontynuacja prac 50 000
4. KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW Remont dachu kościoła św. Wojciecha OO. Dominikanów. Etap III - remont dachu prezbiterium 240 000
5. RZYMSKO- KATOLICKA PARAFIA  PW. NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS Konserwacja polichromii w kaplicy św Ignacego w Kościele Uniwersyteckim 190 000
6. DIECEZJA WROCŁAWSKO-GDAŃSKA OBRZĄDKU GRECKOKATOLICKIEGO Remont elewacji kościoła p.w. św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu 300 000
7. DIECEZJA WROCŁAWSKA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO Prace konserwatorskie  elewacji wież pn i pd z masywem międzywieżowy k. Marii Magdaleny-III etap 350 000
8. KOŚCIÓŁ REKTORALNY POD WEZWANIEM ŚW. MACIEJA PRACE KONSERWATORSKIE KOŃCZACE ZASADNICZY REMONT XIII W. KOŚCIOŁA- GOTYCKIEGO PORTALU WRAZ Z DRZWIAMI DREWNIANYMI SNYCEROWANYMI 150 000
9. RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA PIASKU Kompleksowe prace konserwatorskie elewacji masywu wieżowego kościoła  NMP na Piasku we Wrocławiu 500 000
10. KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH Remont stolarki okiennej na elewacji północnej i wschodniej budynku klasztornego Ojców Karmelitów Bosych - zakończenie zadania 80 000
11. ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA KONTYNUACJA REMONTU DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW IM. BŁ. JANA XXIII - etap 3 100 000
12. DOM ZAKONNY WE WROCŁAWIU KONGREGACJI SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W TRZEBNICY Wymiana pokrycia dachowego w budynku "B". 60 000
13. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Kontynuacja prac konserwatorskich w kościele p.w. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim - obrazy 50 000
14. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA, DOROTY I WACŁAWA Remont wnętrza kościoła. Nawy boczne: płd.1/2przęsła nr 4, przęsło nr 5 oraz płn.: przęsła 1, 2 i 3. 20 0000
15. ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA Remont dachu Muzuem Archidiecezjalnego we Wrocławiu ul. Kanonia 12-14 370 000
16. KATEDRALNA PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. NARODZENIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGARODZICY Remont elewacji południowej wieży głównej katedry - etap V 130 000
17. ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA Remont elewacji średniowiecznego budynku d. Kapituły we Wrocławiu pl. Katedralny 17 300 000
18. RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. HENRYKA Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego kościoła, poprzez podjęcie prac konserwatorsko restauratorskich w zakresie elewacji południowej wraz z wieżą i elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Henryka we Wrocławiu 100 000
19. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU Prace konserwatorskie przy epitafiach i fragmentach płyt nagrobnych stanowiących wystrój Kaplicy Dumlosych - Kaplicy Najświętszego Sakramentu kościoła p.w. św. Elżbiety  we Wrocławiu - III etap prac. 40 000
20. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU Prace konserwatorskie przy ścianach i wystroju sklepienia kaplicy Pfintzingów kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu 30 000
21. PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA OPATRZNOŚCI BOŻEJ WE WROCŁAWIU Konserwacja i reintegracja zabytkowych elementów kamienic przy ul. Kazimierza Wlk. 31-33 w Wrocławiu 50 000
22. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. WAWRZYŃCA WE WROCŁAWIU ŻERNIKACH Zakończenie prac związanych z rewitalizacją kościoła, poprzez wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich we wnętrzach XIII w. kościoła p.w. św. Wawrzyńca we Wrocławiu 80 000
23. KOŚCIÓŁ REKTORALNY POD WEZWANIEM ŚW. MACIEJA Prace konserwatorskie kończące zasadniczy remont XIII w. kościoła - nawa i południowy transept 100 000
24. ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Prace konserwatorskie przy epitafium Kunratha Sauermanna von Jeltsch 30 000
25. DIECEZJA WROCŁAWSKA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO Kompleksowe prace konserwatorskie 3 epitafiów na elewacjach kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu 50 000
26. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MAURYCEGO Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Maurycego we Wrocławiu 240000
27. FUNDACJA OTWARTEGO MUZEUM TECHNIKI Rewaloryzacja barki towarowej do roli Centrum Interpretacji Dziedzictwa Technicznego FOMT 90 000

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama