Nowy numer 43/2020 Archiwum

Nowy rektor PWT

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec został wybrany na nowego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na kadencję 2014-2018. Swój urząd obejmie 1 września, po akceptacji nowego składu Zarządu Uczelni przez Stolicę Apostolską.

Wykładowca, Prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce, przewodnik pokutnej grupy Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę, asystent kościelny wspólnoty „Hallelujah” – do bogatej listy aktywności ks. prof. Włodzimierza Wołyńca dziś można dopisać kolejną. O godz. 15:00 w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. Wołyniec został wybrany nowym rektorem Uczelni.

– Widzę to w perspektywie Bożej woli. Wiem, że urząd rektora to niełatwy urząd do pełnienia, ale ufam Panu Bogu. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom za to zaufanie i zapewniam, że będę się starał wypełniać te obowiązki jak najlepiej z pomocą Bożą – opowiadał z pokorą tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów rektor-elekt. Obowiązków z pewnością będzie niemało – kadencja potrwa do 2018 roku.

Wybory zorganizowano w związku z dobiegającą końca kadencją obecnego rektora PWT, ks. prof. PWT dr. hab. Andrzeja Tomki. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, zwycięzcę musi teraz zaakceptować Stolica Apostolska. Swój urząd ks. prof. Włodzimierz Wołyniec obejmie 1 września br. Już teraz ma konkretne pomysły na najbliższe cztery lata, a wśród nich ważną kwestią jest kształt Uczelni. Od lat bowiem dyskutowana jest kwestia autonomii bądź przeciwnie – włączenia PWT w struktury Uniwersytetu Wrocławskiego. Ks. prof. Wołyniec będzie w tej kwestii realizował założenia Rady Wydziału: – podczas jednego z posiedzeń, w obecności arcybiskupa, podjęliśmy decyzję, której będę się trzymał – idziemy w kierunku akademii, być może w przyszłości uniwersytetu.

W tym i innych zadaniach stojących przed Papieskim Wydziałem Teologicznym nowego rektora Uczelni wspomagać będą wybrani tego samego dnia prorektorzy: o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF (prorektor ds. studenckich), ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz (prorektor ds. naukowo-dydaktycznych) oraz ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak (prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą).

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec pochodzi z Oławy. Święcenia kapłańskie otrzymał we Wrocławiu w 1985 roku. Studiował w stolicy Dolnego Śląska, a także w Rzymie – na Papieskiej Uczelni Ateneum Świętego Krzyża, którą ukończył obroną pracy doktorskiej z teologii systematycznej. Z dniem 1 lutego 2006 roku, na wniosek Senackiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Pracowników Naukowych otrzymuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Teologii Systematycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 stycznia 2012 roku i dekretem w dniu 21 maja 2012 roku Wielkiego Kanclerza PWT we Wrocławiu ks. abp. Mariana Gołębiewskiego z upoważnienia Rady Naukowej KEP otrzymuje naukowy tytuł profesora (profesor zwyczajny). Od roku 2011 pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce. Od lat związany jest z Papieskim Wydziałem Teologicznym: w latach 2004-2007 pełnił funkcję prorektora Uczelni, obecnie jest dyrektorem Instytutu Teologii Systematycznej, dyrektorem Podyplomowych Studiów Psychoterapii oraz opiekunem naukowym Podyplomowych Studiów Teologii na PWT.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama