Nowy numer 3/2021 Archiwum

Wspieramy PWT

Tradycyjnie w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia swój list do diecezjan skierował rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jest on odczytywany podczas każdej Mszy św. Publikujemy jego treść. Tego dnia taca jest przeznaczona na potrzeby katolickiej uczelni.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Siostry i Bracia!
Na początku przekazuję bardzo serdecznie pozdrowienie od nowych władz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i w imieniu całej naszej społeczności akademickiej wyrażam najszczersze podziękowanie za każdą formę pomocy i wsparcia naszej Uczelni. Dziękuję przede wszystkim za modlitwę w intencji profesorów i studentów oraz za pomoc materialną. Dziękuję za życzliwość i słowo zachęty. Słowa wdzięczności kieruję szczególnie do wszystkich absolwentów PWT we Wrocławiu: duchownych i świeckich. Jestem przekonany, że dzięki Waszemu świadectwu kolejne pokolenia młodych ludzi podejmują studia teologii, filozofii i pedagogiki w naszej Uczelni.   

Zainspirowany dzisiejszym słowem Bożym chciałbym w moim pierwszym liście napisać o cnocie wierności w naszym codziennym życiu. Mam na myśli wierność sobie, wierność swoim ideałom i przyjmowanym wartościom, postanowieniom i zobowiązaniom, wierność we wzajemnych relacjach, wreszcie – wierność Panu Bogu i Jego słowu przekazywanemu w Kościele. Wydaje się, że bycie wiernym jest dzisiaj rzeczą trudną, zwłaszcza wiernym do końca. Trudno jest wytrwać w wierności. I nie jest to problem tylko dzieci i młodych ludzi, którzy po pierwszym zapale i pierwszej gorliwości szybko się zniechęcają. Niedawno pewien dojrzały już człowiek powiedział mi, że nie mógł przyjąć sakramentu małżeństwa, ponieważ ślubowanie wierności małżeńskiej przerastało jego możliwości. Zdziwiłem się bardzo, kiedy usłyszałem z jego ust, że mógł ślubować miłość, ale nie mógł ślubować wierności.

Tymczasem Pan Jezus mówi: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Wierność i wytrwałość idą w parze. Wierność tylko wtedy ma sens, kiedy jest wytrwała aż do końca. Wspaniałym przykładem wierności wytrwałej jest św. Szczepan. Czytając i rozważając opis jego męczeńskiej śmierci, można stwierdzić, że ten młody człowiek, mógłby uniknąć śmierci, gdyby nie mówił o tym, że widzi niebo otwarte i Pana Jezusa stojącego po prawicy Boga. Ale on nie chciał oszukiwać siebie i innych, ani też przypodobać się swoim rozmówcom kosztem wierności temu, co zobaczył i poznał. Św. Szczepan pozostał wierny prawdzie aż do końca.

Wytrwała postawa św. Szczepana pokazuje jeszcze związek wierności z mądrością i Duchem Świętym. W Dziejach Apostolskich czytamy, że przeciwnicy Szczepana nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał (por. Dz 6,10). W świetle słowa Bożego można powiedzieć, że człowiekiem mądrym jest ten, kto jest wierny i wytrwały. Nie jest to jednak mądrość tego świata, w którym wierność i wytrwałość przegrywają na rzecz szybkich i łatwych sukcesów. Mądrość św. Szczepana była owocem jego współpracy z Duchem Świętym, który go napełniał. Dlatego był on pełen łaski i mocy Bożej (por. Dz 6,8).

W kontekście cnoty wierności chciałbym teraz spojrzeć na Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Jako kościelna Uczelnia mamy wyznaczony cel, który jest wpisany w misję całego Kościoła, zgodnie ze słowami Pana Jezusa zmartwychwstałego: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20). Temu celowi pragniemy pozostać wierni i wytrwać w tej wierności, pomimo ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego trwamy przy źródle Bożej mądrości i na nowo z wiarą podejmujemy naukową refleksję nad nadprzyrodzonym Objawieniem Bożym, aby w ten sposób pomagać każdemu człowiekowi w przemianie myślenia i działania w świetle Ewangelii. W trosce o studenta zależy nam nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na duchowej formacji i przygotowaniu do pełnienia odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie.

Warto też wspomnieć o tym, że każdy student, który podejmuje naukę na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, składa ślubowanie, że będzie wytrwale i sumiennie zdobywał wiedzę, że będzie rzetelnie dociekał prawdy i dawał o niej świadectwo, że będzie postępował godnie i uczciwie według Ewangelii i Tradycji Kościoła, że będzie dbał o dobro Uczelni. Oczywiście, takie ślubowanie dotyczy nie tylko studentów, ale także wszystkich profesorów i wykładowców. Mam świadomość i jestem przekonany, że rozwój i jakość naszej Uczelni zależy od wierności ślubowanym ideałom.

Na koniec chciałbym powiedzieć o wierności Pana Boga. Przeżywanie wielkiej tajemnicy Wcielenia Syna Bożego jest dobrą okazją do tego, żeby w narodzonym Dzieciątku odkryć prawdę o Bogu, który jest wierny swojej miłości i swoim obietnicom aż do końca. Podczas gdy nam brakuje wierności i wytrwałości, On pozostaje wierny zawsze i niezmiennie.

Dlatego wpatrując się z wiarą we wcielonego Syna Bożego położonego w żłobie, z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia i z okazji Nowego Roku Pańskiego 2015 pragnę życzyć wielkiej nadziei i zaufania Panu Bogu, który jest wierny i nigdy nie zawodzi. Niech przyjęcie Boga w Jezusie Chrystusie do naszych serc, do naszych rodzin i do całego naszego życia pozwoli nam wytrwać do końca w tym, co prawdziwe i dobre.   

       

ks. Włodzimierz Wołyniec

Rektor
Papieskiego Wydziału Teologicznego
 we Wrocławiu

_____________

Polub nas, a nie przegapisz żadnej naszej informacji:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama