Nowy numer 2/2021 Archiwum

Poznaj Boga rozumowo

​Kolejny otwarty wykład Inicjatywy Akademickiej "Fides et Ratio" przeprowadzono jako dwugłos ze Starego i Nowego Testamentu. Swoje wystąpienia zaprezentowali bibliści z PWT: ks. prof. Mariusz Rosik oraz ks. dr Rajmund Pietkiewicz.

Referaty zaproszonych gości określono na początku jako przewodniki po biblijnym rozumieniu istnienia Boga.

Pierwszy prelegent ks. Rajmund Pietkiewicz to współzałożyciel działalności „Fides et Ratio”, a jednocześnie specjalista od Starego Testamentu.

Wziął on pod lupę hasło całego spotkania z Księgi Mądrości: „Głupi są z natury wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga”.

 – Tytuł tego dwugłosu rzeczywiście jest kontrowersyjny. Docierały do mnie różne opinie, że przecież człowiek ma prawo nie poznać Boga, może też nie mieć takiej możliwości. Dlaczego zatem tak twardymi słowami trzeba mówi o ateistach, o niewierzących? To, co kontrowersyjne przyciąga. A skoro już przyciągnęło, możemy szerzej to przeanalizować i wtedy inaczej spojrzymy na ten fragment – mówił ks. Pietkiewicz.

Biblista odwołał się do rzeczywistości wirtualnej. Kiedy przeglądamy różne religijne fora internetowe, spotykamy się tam z uzasadnieniem funkcjonowania religii. Chodzi o to, że człowiek nie potrafi wyjaśnić jeszcze wszystkich zjawisk przyrody, które wokół niego następują i do tego potrzebna mu jest właśnie religia. Kiedy zaś posiądzie wystarczająco dużą wiedzę, odrzuci prawdy religijne.

 – Autorzy biblijni proponują rozumowe poznanie Boga. Punktem wyjścia dla niego są rzeczy dobre, które istnieją. Zachodzi też podobieństwo rzeczy widzianych przez człowieka z Bogiem, tym którym jest. Byty stworzone odsyłają nas bowiem do Pana – tłumaczył wykładowca.

Dodał jeszcze, że natchnieni autorzy Pisma Świętego po części zgadzają się z pogańskimi filozofami greckimi.

– Jeśli byty istnieją, to musi istnieć ich twórca. Proces poznawczy prowadzi od skutku do przyczyny. Każdy stwórca pozostawia na swoim dziele własny ślad. Idźmy dalej, człowiek nie może stworzyć świata, a on przecież istnieje, więc musi także istnieć ktoś, kto stworzył świat. Ktoś potężniejszy od człowieka, czyli bóstwo – wyjaśniał ks. Rajmund Pietkiewicz, analizując fragmenty Starego Testamentu.

Drugie wystąpienie przeniosło zgromadzonych w auli PWT do rzeczywistości Nowego Testamentu. Ks. Mariusz Rosik przedstawił na początku sytuację Kościoła w Rzymie zaraz po śmierci Chrystusa.

– Historycy nie są do końca pewni, kiedy chrześcijaństwo dotarło do "Wiecznego Miasta". Prawdopodobnie w 42 r. n. e. Piotr pojawił się w Rzymie. Tak mówi tradycja. Trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo traktowano w tamtych czasach jako część judaizmu. Nasza religia dzieliła się na nawróconych żydów, judeochrześcijan i pogan, którzy przyjęli naukę Chrystusa – poganochrześcijan – opowiadał ks. Rosik.

Prelegent opierał się w swoim wystąpieniu na listach św. Pawła, w których apostoł mówi o naturalnym poznaniu Boga np. we fragmencie z Listu do Rzymian: „To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy.”

 – Przyczyną braku naturalnego poznania Najwyższego stał się grzech pierwszych rodziców, który niesie za sobą konkretne skutki: przede wszystkim śmierć, szczególnie duchową oraz wszelkie formy cierpienia, m.in. ranę umysłu, która polega na tym, że grzech Adama i Ewy powoduje w nas zakłócenie w poznawaniu Boga – mówił biblista.

Odwołał się także do encykliki św. Jana Pawła II pt. „Fides et Ratio”, która mówi, że nieposłuszeństwo wobec Boga pociągnęło za sobą ograniczenie rozumowe człowieka, przeszkodę do poznania pełnej prawdy. Papież-Polak napisał, że świat widzialny stanowi jednak podstawę do wniosku o istnieniu niewidzialnego stwórcy.

Zarówno ks. Pietkiewicz jak i ks. Rosik w swoim wystąpieniach zgodnie stwierdzili, że tym, co najbardziej oddala nas od naturalnego poznania Pana Boga jest grzech. W ten sposób bogaty dwugłos stał się jednolitym, spójnym jednym głosem Kościoła.


Polub nas, a nie przegapisz żadnej naszej informacji:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama