Nowy numer 3/2021 Archiwum

Z Bogurodzicą i św. Mikołajem

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód-Zachód" świętowało we Wrocławiu 5. rocznicę założenia.

Powstało w 2010 r. z inicjatywy młodych ludzi w Oławie i we Wrocławiu. Obecnie działa także w innych regionach Polski i poza jej granicami. Misją stowarzyszenia – jak tłumaczą jego twórcy – jest budowanie wzajemnego porozumienia między narodami żyjącymi na Wschodzie i Zachodzie Europy i świata – w kręgu kultury łacińskiej i bizantyjskiej.

 „Za braterstwo i pojednanie narodów” – taki napis, umieszczony obok wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej – widnieje na sztandarze stowarzyszenia. Został on uroczyście poświęcony 11 września w prawosławnej katedrze pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy przy ul. św. Mikołaja oraz, 12 września, w kościele pw. NMP Królowej Polski na wrocławskim Jerzmanowie.

– Życzę z całego serca, by w waszym programie, waszych projektach człowiek zawsze był na pierwszym miejscu – mówił ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz na zakończenie cerkiewnego nabożeństwa. Następnego dnia wielką wagę misji stowarzyszenia podkreślał podczas Eucharystii przy ul. Jerzmanowskiej abp senior Marian Gołębiewski.

Z Bogurodzicą i św. Mikołajem   Abp senior Marian Gołębiewski błogosławi sztandar Maksim Wołosewicz Świętowanie trwało dalej w Domu Przyjaźni Narodów przy ul. Jarnołtowskiej, gdzie uroczyście wręczono sztandar Zarządowi Głównemu. W pobliskim ogrodzie rozpoczęły się występy artystyczne i atrakcje w ramach jubileuszowego festynu. – W sumie w uroczystościach uczestniczyło 300 osób. Część gości przyjechała specjalnie na obchody z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Węgier – mówi Błażej Zając, prezes stowarzyszenia.

Co mówią sami o sobie jego członkowie? „Dążymy do trwałego pojednania Polaków w szczególności z sąsiednimi narodami: ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i litewskim, a także ze wszystkimi narodami państw obszaru postsowieckiego, z którymi podzieliły nas minione karty historii. (…) Misję naszą opieramy na nauczaniu Papieża-Polaka św. Jana Pawła II i jego następców na Stolicy Piotrowej oraz Patriarchów Prawosławnych o konieczności braterstwa i pojednania, wzajemnego zrozumienia, dialogu i szacunku między chrześcijanami Wschodu i Zachodu, a także między wszystkimi narodami Europy i świata. O opiekę nad naszym stowarzyszeniem prosimy Matkę Bożą i św. Mikołaja Cudotwórcę, patrona pojednania między Wschodem i Zachodem. W działaniach naszych przyświecają nam święte obrazy Bogurodzicy w Ostrej Bramie w Wilnie i na Jasnej Górze w Częstochowie, w których to miejscach ogromną czcią otaczają Matkę Najświętszą zarówno katolicy, jak i prawosławni, wypraszając wiele łask u Boga”.

Swoje cele realizują m.in. przez wymiany młodzieży, wolontariat młodzieży z krajów byłego ZSRR w Polsce, a także młodzieży z Polski za granicą, wydarzenia kulturalne, koncerty, wyjazdy edukacyjne i szkoleniowe, debaty i seminaria, a także „Dni Młodzieży Europy Środkowej i Wschodniej”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama