Nowy numer 2/2021 Archiwum

Ochrona środowiska to nasza sprawa

W sali senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego odbyła się konferencja poświęcona ekologii w kontekście encykliki "Laudato si".

Konferencję "Ekologiczne postulaty papieża Franciszka - efektywność energetyczna a nieruchomości kościelne" zorganizowała fundacja "Obserwatorium Społeczne" wraz z firmą Climate-KIC.

We wstępie ks. Grzegorz Sokołowski z Obserwatorium zwrócił uwagę, że spotkanie ma służyć praktycznemu zastosowaniu przesłania papieża zawartego w encyklice "Laudato si".

- Chcemy pokazać, że nie tylko interesujemy się nauczaniem Kościoła, nie tylko je sobie przyswajamy, ale także pragniemy to nauczanie wprowadzać w życie - zaznaczył.

Podkreślił przy tym, że kościół instytucjonalny nie jest od tego, by dawać konkretne rozwiązania, ale ludzie Kościoła będący na różnych odpowiedzialnych stanowiskach, czy proboszczowie, czy przełożeni zgromadzeń zakonnych powinni te zadania realizować.

Pierwszym prelegentem był ks. prof. Jan Klinkowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego, który tłumaczył, że człowiek jest wpisany w pewien system, który jest ponad nim. Przekonywał, że człowiek jest stworzony przez Boga do funkcjonowania w tym systemie, który jest ubóstwiony. Wyjaśniał, że naszym zadaniem jest odzwierciedlanie tego ładu w codzienności i jego zagospodarowanie. W ten sposób uzasadniał dlaczego ludzie Kościoła troszczą się o stworzenie.

Ks. dr Rafał Kowalski z "Obserwatorium Społecznego" wygłosił prelekcję pt. "Ekologia integralna, czyli troska o wspólny dom". W swoim wystąpieniu przekonywał, że "Laudato si" nie jest, jak głosiło wielu obserwatorów i komentatorów, encykliką ekologiczną. Nazwał ją wręcz nie-ekologiczną. Zaznaczył, że jej sens został w opinii publicznej przez nieprecyzyjne wypowiedzi wypaczony. Brakło pogłębionej analizy nad rzeczywistym przekazem papieskim.

Ks. Kowalski podał kilka przykładów z nauczania papieża z czasów zanim został wybrany na Stolicę Piotrową. Podkreślał, że w jest w nim widoczny pewien schemat - od szczegółu do ogółu. - W swojej pedagogii nigdy nie zatrzymywał się na tym, żeby wzywać słuchaczy tylko i wyłącznie do zewnętrznej zmiany postępowania. Postulował raczej potrzebę wcześniejszej zmiany myślenia. (...) Ten sam klucz mamy w encyklice "Laudato si" - tłumaczył. - Jej punktem wyjścia jest stwierdzenie, że nie może być mowy o ekonomii bez antropologii, bez odpowiedniego spojrzenia na człowieka.

Tłumaczył, że patrząc przez ten pryzmat nie można dokumentu traktować jako głosu papieża w obronie przyrody. Podkreślił ,że papież mówi o wielu zagrożeniach, ale jest to pretekst do tego, by poszukiwać przyczyn tych zjawisk. - I to doprowadza papieża do stwierdzenia, że tej degradacji ekologicznej tak naprawdę towarzyszy degradacja etyczna i kulturowa - dodał.

Wyjaśniał także, iż papież zwraca uwagę na to, by kultura ekologiczna była przede wszystkim innym spojrzeniem, myślą, polityką edukacyjną, która doprowadzi w konsekwencji do pewnego stylu życiu i pewnej duchowości. - Kierunek tej zmiany powinno wyznaczyć przejście od postawy konsumenta do gotowości poświęcania się dla innych; od chciwości do wielkoduszności; od marnotrawstwa do zdolności dzielenia się.

Cezary Lejkowski, dyrektor biura regionalnego Climate-KIC podkreślał, że zmiany klimatyczne będą jednym z najważniejszych wyzwań jakie czekają świat w najbliższych latach. Przekonywał, iż głos papieża jest jednym z głównych argumentów w to, co będzie się działo za kilka tygodni podczas organizowanej w Paryżu konferencji klimatycznej. Dlaczego to jest takie ważne?

- Bo mamy tutaj konflikt świata doczesnego, konsumpcji, rozwoju gospodarczego z umową pokoleń, z wartościami długofalowymi, które kreują rzeczywistość dzisiejszego świata - tłumaczył.

Zwrócił uwagę, że większość polityków podejmuje decyzje mało perspektywicznie - od wyborów do wyborów. - Wszystkie dane, na których jest budowana wiedza są jasne: nie ma możliwości funkcjonowania i zabezpieczenia umowy pokoleń i warunków funkcjonowania całej ludzkości, jeżeli nie będziemy postępować racjonalnie, jeżeli nie będziemy dbać o zasoby naturalne, jeżeli nie będziemy podejmować decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju i eliminowania zmian klimatu - dodał.

W drugiej części konferencji realizowano bardzo konkretne wskazania dotyczące praktycznej realizacji wskazań papieża Franciszka z encykliki "Laudato si". Pośród poruszonych tematów były: "Nieruchomości kościelne jako budynki efektywne energetycznie", "Termomodernizacja i renowacja mienia kościelnego w praktyce".

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama