Nowy numer 43/2020 Archiwum

Z Ewangelią w szczegóły życia

O propagowaniu Katolickiej Nauki Społecznej debatowano w "Civitas Christiana".

W otwartym dla wszystkich spotkaniu uczestniczyli ks. prof. Stanisław Skobel, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Społeczeństwo”, oraz ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prezes Fundacji „Obserwatorium Społeczne”, która współpracuje z pismem oraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”.

Ks. prof. S. Skobel zaprezentował najnowszy numer dwumiesięcznika, który zawiera zapis debaty pt. „Sobór Watykański II – pół wieku historii... i co dalej?”, jaka odbyła się w auli PWT we Wrocławiu 25 stycznia.

– Papież Franciszek jest osobiście bardzo związany z nauczaniem soborowym. Uważa, że Sobór Watykański II pozostaje wciąż zadaniem, oczekuje na realizację – mówił.

Przedstawił historię pisma „Społeczeństwo” poświęconego KNS. Powstało we Włoszech, jako owoc inicjatywy Papieskiej Rady Iustitia et Pax, która kilkanaście lat temu podjęła decyzję, by upowszechnić we Włoszech Katolicką Naukę Społeczną – czyli konkretne wytyczne dotyczące kształtu społeczeństwa, proponowane w świetle Objawienia.

– Pismo we Włoszech znalazło zainteresowanie różnych środowisk, zwłaszcza ludzi związanych z wielkim biznesem, którzy chcieli by ich przedsięwzięcia miały chrześcijański charakter – wyjaśniał ks. Skobel. – Wokół pisma powstało całe środowisko ludzi, którzy chcą dalej zgłębiać KNS, uczestniczą w rozmaitych kursach, debatach czy rekolekcjach. Co roku odbywa się wielki kongres społeczny: „Festiwal Nauki Społecznej Kościoła”, w którym uczestniczy ok. 5 tys. ludzi, od gimnazjum – po pierwsze podeszły już wiek.

Przygotowywaniem polskiej wersji „Społeczeństwa” zajęło się Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. – Najpierw polska wersja była po prostu tłumaczeniem włoskim. Od roku zmieniamy kształt pisma, tak, by znalazło się w nim więcej tekstów polskich aktorów, by korespondowały z sytuacją w kraju – mówi redaktor naczelny. – Zaczęło się od ludzi, którzy swoją wiarę chcieli sprawdzić w praktyce życia codziennego.

Ks. G. Sokołowski przypomniał, że inspiracją do zorganizowania styczniowej debaty było wydanie atlasu historycznego Sobory Watykańskiego II. Wspominał, jak obserwatorium Społeczne powstawało w 2. rocznicę ingresu abp. Józefa Kupnego, 16 czerwca 2015 r. – KNS to nie jakaś doktryna, to integralna część nauki Kościoła – mówił i przypomniał, że Obserwatorium Społeczne nawiązuje do istniejących już we Wrocławiu tradycji kościelnych, do działalności w tej dziedzinie – m.in. ks. prof. Majki, ks. prof. Kruciny, ks. prof. Niteckiego. – Arcybiskup chciał przywrócić myśl społeczną Kościoła we Wrocławiu – podkreślał. – Chodzi o to, by człowiek nie wstydził się zaangażować w tych obszarach, gdzie funkcjonuje, zgodnie ze społeczną nauką Kościoła. By ją znał i umiał wprowadzać w życie.

Wspomniał, że wspólnie z „Civitas Christiana” obserwatorium zorganizowało trzy debaty: w 50. rocznicę soborowej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, wspomnianą debatę o soborze oraz kolejną, nawiązującą do 1050-lecia Chrztu Polski. Na jesień planowane jest spotkanie dotyczące nowej adhortacji papieża Franciszka na temat rodziny. Obserwatorium zainicjowało działalność Studium Społecznego, odbyły się ponadto liczne konferencje, owocujące także publikacjami.

Przed ogólnodostępnym spotkaniem w Civitas Christiana zgromadził się najpierw Komitet Naukowy polskiej edycji dwumiesięcznika „Społeczeństwo”; Komitet – do którego należą również przedstawiciele Wrocławia, abp Józef Kupny, ks. prof. B. Drożdż z PWT oraz (właśnie włączony do tego grona) ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski – podsumowywał dotychczasową współpracę pisma z Obserwatorium i debatował nad jej kształtem w przyszłości.

Być może wkrótce zainauguruje swą działalność Klub „ Społeczeństwa” we Wrocławiu. Jego głównym zadaniem będzie rozpowszechnianie KNS, formacja, stwarzanie przestrzeni do debat i dyskusji na temat problemów społecznych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama