Nowy numer 48/2020 Archiwum

Wschodnie spojrzenie

Dominikańska Szkoła Wiary we Wrocławiu zaprasza na wykład "Prawosławna nauka o Duchu Świętym" ks. prof. Jerzego Tofiluka z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 18 listopada o 17.00 w starym refektarzu klasztoru ojców dominikanów we Wrocławiu.

Organizatorzy zauważają, że fascynacja prawosławną duchowością jest w Kościele katolickim wyraźna – najczęściej obejmuje ona jednak tylko ikonę i pewne elementy duchowości związanej z medytacją chrześcijańską. Tymczasem refleksja teologii prawosławnej może być inspirująca również w odniesieniu do wielu innych obszarów wiary – w tym tajemnicy relacji z Bogiem w Trzech Osobach.

– Liturgia prawosławna umieszcza rolę Ducha Świętego w samym sercu misterium. Każda Eucharystia zaczyna się od modlitwy do Ducha Świętego, każdy sakrament i każde poświęcenie dokonywane są przez specjalną modlitwę przyzywającą Ducha Świętego i zwaną epiklezą. Duża ilość tekstów liturgicznych, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu i Paschy mówi o Duchu Świętym. W końcu Duchowi Świętemu poświęcony jest poniedziałek Pięćdziesiątnicy. Można powiedzieć, że Kościół dokonuje swoje czynności sakramentalne w mocy Ducha Świętego. Ta sytuacja liturgiczna – a przecież lex orandi, lex credendi – znajduje swoje odbicie w teologii, która podkreśla bardzo mocno uświęcenie dokonywane przez Ducha Świętego. Jezus w swoim człowieczeństwie był namaszczony przez Ducha Świętego; „Duch Święty zstąpi na Ciebie”. Stąd też Apostoł Paweł mówił, że „nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym”. Matka Boża jest natomiast nazywana „Nosicielką Ducha”, co znajduje swoje odbicie w nauce o Bogurodzicy. Równocześnie Duch Święty jest najbardziej tajemniczą z Osób Trójcy Świętej, wymykającą się wszelkim definicjom, gdyż „tchnie, kędy chce”, a poza tym cała Trójca jest święta i jest duchem. Jest to więc zarazem wejście w tajemnicę Trójcy Świętej – jedno imię, ale Trzech – wyjaśnia inny ceniony polski teolog prawosławny ks. Henryk Paprocki.

Wstęp na wykład jest wolny. Nagrania poprzednich wykładów można znaleźć na stronie internetowej www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama