GN 47/2020 Archiwum

Czas na modlitwę

Uroczyste zakończenie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza na szczeblu diecezjalnym to ważny etap na drodze do chwały ołtarzy. Kiedy nazwiemy „Wujka” błogosławionym?

Ksiądz Andrzej Dziełak, postulator procesu beatyfikacyjnego, często bywa o to pytany. – Odpowiadając, posługuję się charakterystycznym wyrażeniem ks. A. Zienkiewicza – mówi. – Na drzwiach prowadzących do jego mieszkania, gdy gospodarz był nieobecny, wisiała karteczka: „Wrócę o godzinie… j.B.p. Wujek”. Ów skrót oznaczał: „jak Bóg pozwoli”. I tak też można wypowiedzieć się na temat terminu beatyfikacji.

Teraz Rzym

Co się wydarzy po 25 listopada (data zamknięcia procesu)? Postulator wyjaśnia, że dokumentacja procesowa zostanie przekazana do Stolicy Apostolskiej, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, gdzie będzie sprawdzana. Kiedy kongregacja wyda dekret o ważności procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym, wrocławski arcybiskup w porozumieniu z kongregacją będzie mógł mianować postulatora rzymskiego etapu procesu bea- tyfikacyjnego. Jego zadaniem będzie przygotowanie tzw. positio – dokumentu, który ma służyć członkom komisji obradującym w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kiedy wspomniana komisja orzeknie, że sługa Boży praktykował cnoty w stopniu heroicznym, zwróci się do Ojca Świętego z wnioskiem o wydanie dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego. Gdy taki dekret zostanie wydany, wtedy ks. Zienkiewiczowi będzie przysługiwał tytuł czcigodnego sługi Bożego. Procesowi towarzyszy modlitwa zanoszona do Pana Boga za przyczyną kandydata na ołtarze. Jeśli po wydaniu wspomnianego dekretu o heroiczności cnót następuje (lub nastąpiło wcześniej) cudowne wydarzenie za przyczyną sługi Bożego, jest ono przedstawiane i badane. W przypadku męczenników cud nie jest potrzebny do beatyfikacji; w przypadku wyznawców – takich jak ks. Aleksander Zienkiewicz – jest wymagany.

Mrówcza praca

– Starania o wyniesienie do chwały ołtarzy ks. Aleksandra Zienkiewicza podjęli jego wychowankowie, którzy w 2001 r. zwrócili się do kard. H. Gulbinowicza z prośbą o zgodę na podjęcie modlitw w intencji beatyfikacji – mówi ks. A. Dziełak. Prosili o wyznaczenie świątyni, gdzie mogliby gromadzić się na takich modlitwach (od 2009 r. jest nią kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4). W 2008 r. wychowankowie i współpracownicy ks. Aleksandra Zienkiewicza skierowali pismo do abp. M. Gołębiewskiego z prośbą o mianowanie ks. Andrzeja Dziełaka postulatorem procesu beatyfikacyjnego. Arcybiskup zlecił ks. A. Dziełakowi zebranie i uporządkowanie dokumentacji dotyczącej życia, cnót i opinii świętości ks. A. Zienkiewicza w perspektywie ewentualnej przyszłej beatyfikacji. Podczas 349. zebrania plenarnego KEP (6–7.10.2009 r.) biskupi wyrazili wymagane nihil obstat w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Następnie abp M. Gołębiewski wystąpił do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z prośbą o wyrażenie zgody na jego otwarcie. Powodem w procesie beatyfikacyjnym – zatwierdzonym przez metropolitę – zostało 15-osobowe gremium wychowanków „Wujka”. Powód udzielił ks. A. Dziełakowi pełnomocnictwa do pełnienia funkcji postulatora (deputatio postulatoris) – na co w 2010 r. metropolita wyraził zgodę. Postulator zwrócił się w kwietniu 2010 r. do metropolity z prośbą o rozpoczęcie postępowania diecezjalnego w sprawie heroiczności cnót ks. Aleksandra Zienkiewicza. W maju arcybiskup ustanowił skład komisji biegłych historyków celem zebrania pism, dokumentów oraz opinii świętości i opracowania wymaganych przez prawo relacji; także w maju 2010 r. abp M. Gołębiewski mianował cenzorów teologów celem zbadania zgodności wydanych drukiem pism ks. Aleksandra z nauką Kościoła. 2 czerwca 2010 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała nihil obstat w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Sesja otwarcia, na której abp Marian Gołębiewski dokonał zaprzysiężenia Trybunału Beatyfikacyjnego, odbyła się 20 listopada 2010 r. w auli PWT. Od tego momentu kandydatowi na ołtarze przysługuje tytuł sługi Bożego. W 2016 r. abp Józef Kupny mianował dodatkowo trzech biegłych historyków celem przeprowadzenia kwerendy „w nieprzebadanych archiwach państwowych i kościelnych”, a także ustanowił cenzorów teologów celem zbadania niedrukowanych pism ks. A. Zienkiewicza pod względem zgodności z nauką Kościoła. Diecezjalny etap – w czasie którego odbywały się kolejne sympozja poświęcone „Wujkowi” – kończy sesja odbywająca się 25 listopada. Teraz czas na modlitwę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama