Nowy numer 48/2020 Archiwum

Pomoc dla zabytkowego parku w Bagnie

Zniszczony przez huragan park otacza budynek Wyższego Seminarium Duchownego księży salwatorianów.

Ruszyły prace przy usuwaniu skutków huraganowego wiatru, który uszkodził ponad 200 drzew w zabytkowym parku w podwrocławskim Bagnie. Park jest atrakcją turystyczną oraz ostoją dla kilkudziesięciu gatunków ptaków i drobnych zwierząt. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył dotację w wysokości około 250 tys. złotych na naprawę zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę w sierpniu ubiegłego roku.

Rozpoczęcie akcji usuwania skutków wichury to dobra wiadomość dla Dolnoślązaków. - Z uwagi na rzadkie i cenne gatunki dendrologiczne, przypałacowy park w Bagnie jest licznie odwiedzany przez wycieczki z całego województwa - mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Park jest obecnie niedostępny dla zwiedzających, trwają w nim takie prace jak m.in. wycinka kilkudziesięciu uszkodzonych drzew i usuwanie połamanych gałęzi.

Wykonano już część prac z udziałem alpinistów, którzy odcinali konary drzew w ich koronach. Pozostałe drzewa poszkodowane przez nawałnicę zostały już wcześniej zabezpieczone oraz poddane zabiegom pielęgnacyjnym. Dalszy etap prac to odtworzenie zniszczonego układu kompozycyjnego drzewostanu. W tym celu zostaną posadzone nowe drzewa tj. dęby, miłorzęby, jarzęby, cisy i lipy (łącznie około 70 sadzonek). Otwarcie parku dla turystów jest planowane na wiosnę a zakończenie wszystkich prac na listopad tego roku.

Park przypałacowy w Bagnie został założony w XVIII w. a w drugiej poł. XIX w. został przekształcony w park krajobrazowy o nieregularnym przebiegu alejek i ścieżek. Decyzją Konserwatora zabytków został wpisany do rejestru zabytków. Park krajobrazowy o powierzchni ok. 5 ha z rzadkim, wiekowym drzewostanem m.in. jodłą olbrzymią i kalifornijską, dębem błotnym czy choiną kanadyjską otacza barokowy zespół pałacowy z początku XVIII w. W pałacu ma swoją siedzibę Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów.

Park jest obiektem wartościowym przyrodniczo: ma charakter naturalistyczny, przypomina fragment starego lasu liściastego w typie siedliska grądowego. Rosną tu przede wszystkim lipy, graby, dęby oraz buki. W parku wykształciło się naturalne runo, w którym dobre warunki znalazły rodzime gatunki, takie jak bluszcz pospolity i konwalia majowa. Pod drzewami rośnie paproć narecznica samcza.

W celu edukacji przyrodniczej osób odwiedzających park, najcenniejsze drzewa oznaczono tabliczkami z nazwami ich gatunków. - Przypałacowy Park w Bagnie został zrewitalizowany kilka lat temu przy udziale środków WFOŚiGW we Wrocławiu oraz NFOŚiGW - przypomina Kasztelowicz.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama