Nowy numer 48/2020 Archiwum

Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat

Drugi rektorski panel dyskusyjny z okazji tygodnia modlitw o jedność chrześcijan wpisał się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem wydarzenia była Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu. W debacie poświęconej tematowi wolności wzięło udział trzech rektorów: Uniwersytet Wrocławski reprezentował przyrodnik prof. Adam Jezierski, Papieski Fakultet Teologiczny teolog ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, a gospodarza filozof prof. Wojciech Szczerba.

W roli moderatora głównego wystąpił Dariusz Bruncz, redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl, a wprowadzającego prof. Piotr Lorek. Wśród zaproszonych i imiennie wymienionych gości pojawiły się także postacie ważne dla życia miasta, między innymi przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich i władz wojewódzkich, jeden poseł i konsul generalna Niemiec.

Moderatorzy w ramach wprowadzenia do dyskusji przywołali wypowiedzi ilustrujące różne sposoby mówienia o wolności. Wskazywali zarówno na jej walory, jak i związane z nią niebezpieczeństwa. Przywoływali najróżniejsze konteksty, m.in. ekonomiczne, polityczne, historyczne.

Podkreślili znaczenie motta drugiego dnia modlitw o jedność wyznawców Chrystusa: zdania z biblijnego listu do Filemona, wybranego przez chrześcijan z Karaibów - ludzi zmagających się z palącym problem handlu ludźmi.

W ujęciu Piotra Lorka mówi ono, co następuje: "Święty Paweł w Liście do Filemona wstawia się za zbiegłym niewolnikiem Onezymem. W ten sposób ukazuje, że Ewangelia uwalnia wszystkich, również niewolników. List zachęca Filemona jako pana Onezyma, by przewartościował w świetle Ewangelii postrzeganie porządku społecznego. Tym samym przesłanie listu niesie uwolnienie także dla samego Filemona".

We właściwej części dyskusji pojawiły się najróżniejsze spojrzenia na temat wolności. Dariusz Bruncz wraz z Wojciechem Szczerbą podjęli temat rozumienia swobody działania na gruncie myśli obecnej m.in. w protestantyzmie i we wczesnym chrystianizmie, wskazującej na dogłębne zniewolenie człowieka. Mówili także o napięciu między niechęcią do wywyższania się i przekonaniem o tym, że wiara w Jezusa Chrystusa jest jedyną drogą wiodącą do zbawienia. Przypomnieli także o tym, że zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo okazywało się nietolerancyjne, przychylne ludzkiej niegodziwości, na przykład niewolnictwu, prawdę o równości wszystkich ludzi ograniczało do wymiaru czysto duchowego.

Adam Jezierski odczytał fragmenty z książek Leszka Kołakowskiego i Georga Orwella, które wskazywały na wypaczenie wartości w ustroju totalitarnym i niebezpieczeństwo cynicznego odwoływania się do szczytnych haseł, takich jak równość, wolność, nietykalność. Podkreślał także, że występują olbrzymie problemy z definiowaniem wolności i jego zdaniem chrześcijaństwo nie jest jedyną drogą jej realizacji.

Ks. Włodzimierz Wołyniec przypomniał tradycyjną naukę Kościoła katolickiego i wskazał na związek między wolnością a znajomością prawdy. Podkreślał, że odpowiedź na najważniejsze pytania człowieka kryje się w tajemnicy wcielenia i działalności Jezusa Chrystusa. Ponadto pozytywnie wyrażał się o polskim wykorzystaniu wolności w ostatnim ćwierćwieczu.

Przywoływane, przykładowe wypowiedzi pojawiły się w ramach niezobowiązujących poszukiwań odpowiedzi m.in. na takie pytania: Czy dotyka nas nadmiar wolności, czy też jej brak? Czy aby być wolnym, trzeba znać prawdę? O czym świadczą negatywne skojarzenia związane z pojęciem wolnych rodników?

W późniejszym komentarzu do przeprowadzonej dyskusji ks. Włodzimierz Wołyniec stwierdził: – Okazuje się, że rozmowa o wolności nie jest łatwa, nawet w gronie rektorów. Rozmowa o wolności jest jednak konieczna, ponieważ wolność dotyczy osobiście każdego z nas i stanowi o udanym lub nieudanym życiu. Pragnienie wolności jest w każdym z nas, jest wpisane w ludzką naturę. Ostatecznie okazuje się darem Boga i zadaniem dla każdego z nas: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1).

Podobnie wygląda podsumowanie autorstwa Wojciecha Szczerby: - Po raz kolejny wybrany przez nas temat spotkania w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej spotkał się z dużym zainteresowaniem wrocławian. Jesteśmy ogromnie uradowani, dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na debatę i tym, którzy śledzili nas poprzez media społecznościowe. Mamy nadzieję, że rozmowa rektorów podczas wrocławskich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan okaże się dobrym wstępem do wielu dyskusji na temat wolności, którą my Polacy powinniśmy szczególnie doceniać i szanować - zwłaszcza gdy mija 100 lat od odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama