GN 3/2021 Archiwum

Patrzeć na ludzi Bożymi oczyma

W kościele pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu do środy trwają rekolekcje dla służby zdrowia i pracowników medycznych. Nauki głosi abp Henryk Hoser.

"Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie" - to motto rekolekcji zaczerpnięte od św. Jakuba: W pierwszej nauce abp Hoser wyjaśniał, że rozważania mają prowadzić do odzyskania zdrowia. - Wszyscy jesteśmy i leczący, i leczeni - przekonywał zebranych. Mówił, że w czasie rekolekcji ich uczestnicy będą poddawani „promieniowaniu Słońca Sprawiedliwości”, które ma przenikać i leczyć. Wyjaśniał, że poznawanie Boga i miłość do Niego przygotowuje nas do tego, by wejść w rzeczywiste relacje z innymi ludźmi.

Nawiązując do przekazania ludziom tablic z dziesięcioma przykazaniami, zwrócił uwagę, że zapisane zostały na kamiennych tablicach, a nie na pergaminie, który był wówczas powszechnie używany. - Ta symbolika ma nam uświadomić nieprzemijalną aktualności tego, co Bóg do nas mówi - mówił. Przypomniał, że na pierwszej tablicy są zapisane przykazania opisujące naszą relację z Bogiem, na drugiej są te dotyczące człowieka i naszych wzajemnych relacji. - Te dwie tablice są komplementarne i sugerują, że te relacje, które mamy między sobą, powinny być inspirowane tymi relacjami, które mamy z Bogiem, co później Jezus Chrystus sprowadził do dwóch przykazań - miłości Boga i miłości bliźniego - dodał.

- Patrzymy na ludzi Bożymi oczyma - Boga sprawiedliwego, kochającego, miłosiernego - mówił. Zaznaczył, że nasze dzisiejsze wyobrażenie bycia chrześcijaninem, to stosowanie bądź nie przykazań Dekalogu. Tymczasem nie zastanawiamy się jaki jest ich sens. - Za każdym z tych przykazań jest ogromne dobro Boga i człowieka, którego ono strzeże. Stąd forma zakazu i nakazu - dodał. Zachęcał, by zapoznać się z omówieniem przykazań Bożych zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego. - My zajmiemy się tym, które dotyczą służby zdrowia, które mówią o życiu ludzkim.

Abp Hoser zwrócił uwagę na paradoks zawarty w Liście św. Pawła do Koryntian, który mówi o tym, że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, a więc słabego, umierającego, który "jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan". - Ale mówi dalej św. Paweł, że dla tych, którzy są powołani "jest On Chrystusem mocą Bożą i mądrością Bożą". (...) Sama wiedza nie wystarczy. Trzeba dotknąć tajemnicy Boga i Jego serca, trzeba przeżyć tajemnicę Jego śmierci, aby stać się wierzącym i głosić Boga ukrzyżowanego, bo ten akt końcowy Jego obecności wśród nas jest ogromnie znaczący i dojmujący w swoim wyrazie - dodał.

Kolejnym źródłem inspiracji naszej wiary rekolekcjonista określił pisma Ojców Kościoła. Nawiązał do św. Jana Chryzostoma, który nauczał:

"Posługując się nieuczonymi ludźmi (apostołami, przyp. red.), krzyż odniósł zwycięstwo, i to na całym świecie. Nauka krzyża nie dotyczyła spraw pospolitych, ale Boga, prawdziwej religii, życia według Ewangelii i przyszłego sądu. Wszystkich niewykształconych i prostaków przemieniła w mędrców. Popatrz, jak to, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a to, co jest słabe u Boga, mocniejsze jest od ludzi.

(...) Jasno stąd wynika, że przepowiadanie jest dziełem Bożym. Jakże bowiem dwunastu nieuczonym ludziom, żyjącym wśród jezior, rzek i na pustyni, mogło przyjść na myśl, żeby się podjąć tak wielkiego dzieła? Ci, którzy, być może, nigdy nie byli w mieście ani na rynku, jakże mogli myśleć o zdobyciu całego świata? Ten, co o nich pisał, podaje, że byli lękliwi i małoduszni. Nie zaprzecza ani nie chce ukryć ich wad, co stanowi najlepszy dowód prawdomówności. Cóż więc o nich mówi? Mówi, że gdy pojmano Chrystusa, wtedy pomimo dokonanych przezeń niezliczonych cudów, wielu pouciekało, a ten, który był wśród nich pierwszym, wyparł się Jezusa.

(...) A zatem jest oczywiste, że gdyby nie widzieli Zmartwychwstałego, gdyby nie byli przekonani o Jego wszechmocy, z pewnością nie podjęliby się takiego zadania".

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Pierwszego Listu do Koryntian

- Najlepszym sposobem stawania się chrześcijaninem, jest ciągłe zapatrzenie w Niego, takiego jaki jest na kartach Ewangelii - to jest moje doświadczenie wiary - wsłuchiwanie się co mówi i co robi w różnych sytuacjach. W zasadzie wszystkie sytuacje opisane w Ewangelii zdarzają się nam na co dzień. Wtedy najlepiej przypomnieć sobie, co zrobił Jezus - zachęcał rekolekcjonista i podkreśli, że to Chrystus jest prawdziwym modelem chrześcijanina.

Powtórzył też prawdę, że wiara to doświadczenie Boga w swoim życiu. - Zatem niech to doświadczenie Boga w nas wzrasta. Oczywiście do tego są nam potrzebne źródła inspiracji, wśród których Ewangelia jest na pierwszym miejscu - życzył.

Posłuchaj pierwszej konferencji abp. Henryka Hosera:

Nauki rekolekcyjne odbywają się codziennie o godz. 8.30 i 18.30 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu (ul. Borowska 174).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama