Nowy numer 2/2021 Archiwum

Z nimi rozwiniesz skrzydła

Zespół Szkół Salezjańskich poszerza swoją ofertę edukacyjną. Dzięki wsparciu partnerów od września uczniowie podejmą naukę w technikum i szkole branżowej I stopnia.

Jak zaznacza Zbigniew Ładziński prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, kształcenie zawodowe zostało w ostatnich dwudziestu latach zaniedbane, co "zaowocowało" drastycznym zmniejszeniem się liczby wykwalifikowanych pracowników. - Cieszę się, że sytuacja się zmienia - mówi. Zwraca uwagę, że zanim uzupełnione zostaną braki, minie zapewne kilka lat, ale ważny jest każdy krok, który ma prowadzić do poprawy sytuacji. - W tej chwili ratujemy się pracownikami, niekoniecznie wykwalifikowanymi, ze Wschodu. W mojej firmie wśród 150 pracowników mamy kilku Białorusinów i Ukraińców - wyjaśnia i podkreśla, że ich zatrudnienie wiąże się z brakiem rąk do pracy.

Z. Ładziński zaznacza, że rzemieślnicy - właściciele firm to grupa, która w dzisiejszej Polsce zarabia dobre pieniądze. - Na pewno warto iść w kierunku kształcenia zawodowego. Dobrze wykwalifikowani rzemieślnicy na pewno nie będą narzekać na brak pracy i, co za tym idzie, na niskie zarobki - tłumaczy.

Naprzeciw oczekiwaniom rynku wychodzi nowa propozycja Zespołu Szkół Salezjańskich "Don Bosco". - Salezjańskie kształcenie zawodowe ma swoją 165-letnią tradycję - przypomina ks. Jerzy Babiak SDB, dyrektor placówki. Przypomina, że w momencie, gdy Europę opanowała przemysłowa rewolucja i kiedy powstawały pierwsze fabryki i maszyny parowe, ks. Jan Bosco w Turynie zaprosił młodzież do nowo założonych szkół zawodowych. Absolwenci stawali się wysoko wykwalifikowanymi stolarzami, krawcami, szewcami czy też drukarzami. - Ich wartością był także dobrze ukształtowany charakter. Odpowiedzialność, sumienność i uczciwość stawały się ich znakiem rozpoznawczym - dodał.

Obecnie salezjanie w świecie prowadzą blisko 1500 różnego rodzaju szkół. W Polsce jest ich ponad 70 wraz z funkcjonującą nieprzerwanie od 1918 roku Salezjańską Szkołą Zawodową we Oświęcimiu. Również we Wrocławiu są tradycje szkolnictwa zawodowego prowadzonego przez księży salezjanów. - Po zakończeniu II wojny światowej salezjanie przy ul. św. Antoniego otworzyli Gimnazjum Krawieckie, które funkcjonowało do roku 1953, gdy zostało zamknięte decyzją ówczesnych władz. Wznowienie edukacji salezjańskiej we Wrocławiu nastąpiło w roku 1999 poprzez otwarcie gimnazjum i liceum. Rok 2018 dla Dolnego Śląska oraz dla Wrocławia staje się rokiem odrodzenia i nowego otwarcia salezjańskiej edukacji zawodowej w kierunkach technicznych oraz branżowych - wyjaśnia ks. Babiak.

Od września rozpoczną funkcjonowanie dwie nowe szkoły. - W technikum nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Równolegle z przedmiotami ogólnokształcącymi realizowane są przedmioty specjalistyczne zgodne z profilem kształcenia. Absolwent szkoły, oprócz przygotowania zawodowego i podjęcia pracy, ma możliwość kontynuowania nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej. Przedmioty specjalistyczne podzielone są na kwalifikacje zawodowe. Ukończenie każdej kwalifikacji potwierdzone powinno być zdanym egzaminem. Tylko zdanie wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla określonego zawodu skutkuje otrzymaniem tytułu technika - wyjaśnia dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich. Technikum będzie prowadzić klasy patronackie w kierunkach technik mechanik oraz technik elektronik. Młodzież będzie praktykować w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w firmach branży lotniczej.

Z nimi rozwiniesz skrzydła   Podpisanie umowy patronackiej. Od lewej: ks. Jarosław Pizoń, inspektor Inspektorii Wrocławskiej księży salezjanów, Grzegorz Lis, menager dyrektor Becker Avionics Polska Sp. z o.o. Wrocław, Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, oraz Dorota Giżewska, wicedyrektor Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Karol Białkowski /Foto Gość

We wrześniu zainauguruje swoją działalność również Branżowa Szkoła I stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa). W tym przypadku nauka trwać będzie 3 lata. - Kształcąc się w branżowej szkole uczeń uzyskuje kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Może przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza i umiejętności dają możliwość kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych. Szkoła Branżowa będzie prowadziła kształcenie w kierunkach: kucharz, piekarz, fryzjer - opowiada ks. J. Babiak. Partnerem wspierającym jest w tym przypadku Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu.

Co bardzo istotne, nowe placówki nie są ukierunkowane tylko na uzyskanie wiedzy i umiejętności zawodowych. W szkołach salezjańskich ważne miejsce zajmuje również troska o kształtowanie postaw odpowiadających fundamentalnej zasadzie św. ks. Jana Bosco: "Być dobrym chrześcijaninem oraz uczciwym obywatelem".

Nowo powstałe szkoły będą funkcjonować w budynku dotychczasowego Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego przy ul. Prusa 78. Szczegóły rekrutacji można znaleźć na: www.technikum.salez-wroc.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama