Nowy numer 38/2021 Archiwum

Kto nowym rektorem PWT?

Dziś podczas specjalnej rady wydziału odbyły się wybory nowego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego. Głosowano nad dwoma kandydaturami - dotychczasowego rektora, ks. prof. Włodzimierza Wołyńca oraz ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego.

Na nowego rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu został wybrany na czteroletnią kadencję (2018-2022). Zgodnie z obowiązującymi zasadami, zwycięzcę głosowania musi teraz zaakceptować Stolica Apostolska. Swój urząd w drugiej kadencji ks. prof. Włodzimierz Wołyniec obejmie 1 września br.

W zadaniach stojących przed Papieskim Wydziałem Teologicznym rektora uczelni wspomagać będą wybrani tego samego dnia prorektorzy, a jednocześnie dotychczasowi współpracownicy: o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF (prorektor ds. studenckich), ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz (prorektor ds. naukowo-dydaktycznych) oraz ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak (prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą).

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec pochodzi z Oławy. Święcenia kapłańskie otrzymał we Wrocławiu w 1985 roku. Studiował w stolicy Dolnego Śląska, a także w Rzymie – na Papieskiej Uczelni Ateneum Świętego Krzyża, którą ukończył obroną pracy doktorskiej z teologii systematycznej.

Z dniem 1 lutego 2006 roku, na wniosek Senackiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Pracowników Naukowych otrzymuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Teologii Systematycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 stycznia 2012 roku i dekretem w dniu 21 maja 2012 roku Wielkiego Kanclerza PWT we Wrocławiu ks. abp. Mariana Gołębiewskiego z upoważnienia Rady Naukowej KEP otrzymuje naukowy tytuł profesora (profesor zwyczajny).

Od roku 2011 pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce. Od lat związany jest z Papieskim Wydziałem Teologicznym: w latach 2004-2007 pełnił funkcję prorektora Uczelni, obecnie jest dyrektorem Instytutu Teologii Systematycznej, dyrektorem Podyplomowych Studiów Psychoterapii oraz opiekunem naukowym Podyplomowych Studiów Teologii na PWT.

Na rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego został wybrany po raz pierwszy 29 maja 2014 r.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama