Nowy numer 3/2021 Archiwum

Biznesplan na osobę

Szukają Prawdy. Na wykładach i w modlitwie, w dziełach mistrzów pędzla i zapachu ziół, w rozmowie i milczeniu, w dziejach świętych i w głębinach puszczy.

Wykłady o poznawaniu prawdy, warsztaty poznawania prawdy o sobie oraz praktyka życia w prawdzie – to kolejne etapy drogi, na którą zaprasza swoich słuchaczy Instytut Duchowości Karmel, który od roku 2015 działa przy klasztorze karmelitów bosych przy ul. Ołbińskiej we Wrocławiu. Już trwa rekrutacja na kolejny rok formacji.

Biblia, mistyka i polityka

– Pierwszy stopień formacji to dwa lata wykładów, które odbywają się co dwa tygodnie w czwartki od 17.00 do 20.10 – wyjaśnia o. Antoni Rachmajda OCD, inicjator i dyrektor IDK. – Poświęcamy ten czas na poznawanie prawdy rozumianej wszechstronnie. Patrzymy, jak dążyli do prawdy święci Karmelu – św. Teresa od Jezusa, św. Jan od Krzyża, Edyta Stein. Poznajemy „Prawdę Ewangelii” (biblijny wykład ks. Ryszarda Kempiaka SDB). Dr Adam Workowski mówi o mądrości i prawdzie w filozofii, a Gabriel Maciejewski ukazuje, jak odkrywać prawdę w historii poprzez świętych. Kolejny rok to poznawanie Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, „Formacja sumienia w prawdzie” (wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr), zgłębianie historii duchowości. – Ponadto odbywają się wykłady poświęcone sztuce i pięknie – prowadzi je artystka malarka – oraz tajemnicy człowieka jako osoby – to wykład prof. Katarzyny Olbrycht zajmującej się pedagogiką personalistyczną – mówi o. A. Rachmajda. – Nie stronimy również od spojrzenia na dzieje myśli politycznej czy zrozumienia mechanizmów kłamstwa (wykłady państwa Milusków). Od tego roku istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach instytutu „na odległość”, słuchając nagrań wykładów.

Wszystkimi zmysłami

Po zajęciach wykładowych słuchacze są zaproszeni na dwuletnie warsztaty „Poznawanie siebie w prawdzie”. Odbywają się one raz w miesiącu w okolicach Wrocławia (np. w Krzydlinie Małej, Sulistrowicach) i mają w formę 24-godzinnego wyjazdu. Zajęcia, oprócz karmelitów bosych, prowadzą osoby reprezentujące różne profesje. – Jest wśród nich na przykład Sławomir Bajew (Polskie Radio Poznań), który – ucząc dykcji i fonetyki – zwraca uwagę, jak wiele czynników wpływa na nasz sposób postrzegania, komunikowania się – mówi karmelita. – Wybieramy się wkrótce na warsztaty w terenie, do Marianówki, w pobliże sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Iglicznej. W planie jest wędrówka, bo człowiek najlepiej poznaje siebie w działaniu. Uczymy się patrzeć, słuchać, rozumieć siebie. Uczestnicy biorą udział w zajęciach, które mają za zadanie nauczyć dostrzegać piękno. Wdrażają się w lectio divina, z pomocą psychologa poznają swój charakter. – Chodzi o całościowe „budowanie siebie w prawdzie”, tworzenie biznes- planu na człowieka – tłumaczy o. Rachmajda. – W przyszłości być może zostanie zorganizowana pielgrzymka do Hiszpanii śladami św. Teresy i św. Jana od Krzyża. Tymczasem w lipcu wyruszamy na 7-dniową pieszą pielgrzymkę przez Puszczę Białowieską do Sokółki. To będzie wędrówka wypełniona modlitwą. Na postojach będzie czas na przyjazne rozmowy, natomiast w drodze chcemy zakosztować ciszy, milczenia.

W lasach i ogrodach

Ojciec Antoni myśli już o kolejnych wyprawach po Polsce, poznawaniu rodzimej historii, przyrody. Wśród ludzi związanych ściślej z IDK istnieje grono osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy dotyczącej roślin, ziół. Z taką tematyką wiąże się osoba i dzieło św. Hildegardy z Bingen, stąd plany poznania jej przesłania. – Zamierzamy zaprosić Elżbietę Ruman [założycielka Centrum św. Hildegardy w Józefowie – przyp. red.], która by przybliżyła te zagadnienia – mówi o. Rachmajda. – Chcemy pokazać, że życie jest integralne, a natura ważna. Bóg stworzył dla Adama i Ewy ogród – to on był naturalnym środowiskiem życia ludzi, nie miasto. Wśród ulubionych zajęć św. Jana od Krzyża była praca w ogrodzie. Wiadomo też, że wędrował po bezdrożach Andaluzji, rozważając 17. rozdział Ewangelii wg św. Jana, który znał na pamięć. Święta Teresa od Jezusa dbała o ogrody przy klasztorach. Dążyli do świętości pośród natury. Trzeci etap drogi w instytucie, po wykładach i warsztatach, to „praktyka życia w prawdzie” – czas regularnych spotkań formacyjnych dla osób, które na stałe chcą się związać ze środowiskiem karmelitańskim. Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć oraz warunków przyjęcia znajdują się na stronie: walkaduchowa.pl w zakładce „Instytut Duchowości Karmel”. Wymagane jest m.in. odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Jej termin można ustalać indywidualnie z kierownikiem instytutu. Kontakt: idkarmelwroclaw@gmail.com, tel. 71 792 72 61 wewn. 37.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama