Nowy numer 44/2020 Archiwum

Hojność Boga i cenny spadek

W dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II stypendyści fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" uczestniczyli w katedrze wrocławskiej w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego.

Nawiązując do Ewangelii z dnia biskup wskazał na niebezpieczeństwo „zatopienia się w doczesność”, zatrzymania się tylko na tym, co powierzchowne. – Bóg podzielił się z nami wszystkim, co posiada; podzielił się z nami swoim Synem Jezusem Chrystusem, który przyszedł na ziemię i oddał za nas swoje życie… Ten, kto kocha, jest w stanie oddać wszystko, by uszczęśliwić drugiego człowieka. Bóg jest w stanie po ludzku stracić wszystko, by pozyskać jednego człowieka – mówił.

W kontekście słów człowieka z Ewangelii, domagającego się, by brat podzielił się z nim spadkiem, a także przypowieści o bogaczu, który zapomniał o perspektywie życia wiecznego, bp Jacek zwrócił uwagę na posługę św. Jana Pawła II. – Patrząc na jego życie, możemy powiedzieć: oddał wszystko, co miał. Po ludzku wszystko stracił i majątku się nie dorobił. Stracił ojca, matkę, siostrę, brata, ale jego pole życia duchowego obficie obrodziło – podkreślił. – Bóg obdarzył go szczególną łaską i powołał do niezwykłej misji, do bycia sługą Bożej miłości i Bożego miłosierdzia, do bycia wszystkim dla wszystkich.

Pięknie to ujął w swym testamencie, który rozpoczął od słów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie” (por. Mt 24, 42) – te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili (…)”. Papież przypomina, że ziemskie życie jest pielgrzymką, że zmierzamy ku spotkaniu twarzą twarz z Bogiem „Nie pozostawiam po sobie własności, którą należałoby zadysponować. Rzeczy codziennego użytku, którymi się posługiwałem, proszę rozdać wedle uznania” – pisał dalej.

– Całe życie Jana Pawła II było nieustannym przybliżaniem człowieka do Boga i Boga do człowieka – mówił bp Jacek. – W liście apostolskim „Novo MIllennio Ineunte” zachęcił nas wszystkich, byśmy wypłynęli na głębię, nie bali się Bożego ryzyka, a jednocześnie przypomniał nam, by wszystko, cokolwiek z Bożą pomocą postanowimy, było zakorzenione w kontemplacji i modlitwie – ponieważ, jak mówi Jan Paweł II, żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która może przerodzić się w działanie dla działania.

– Musimy najpierw być a potem działać, być z Bogiem na kontemplacji i modlitwie. Dlatego św. Jan Paweł II przypomina: nie ma działania bez kontemplacji oblicza Jezusa. A oblicze Jezusa poznajemy w Jego słowie i w twarzy drugiego człowieka – zaznaczył, podkreślając że z takiego osobistego doświadczenia, spotkania z Bogiem, wypływa autentyczne świadectwo wiary. – Jan Paweł II przypomina nam, że szczytem kontemplacji jest adoracja Jezusa, który umiera na krzyżu. Ta adoracja zamienia się w spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. To wszystko dzieje się w Eucharystii.

Bp Jacek mówił o „duchowości komunii”, do której zachęcał papież. – Owocem duchowego testamentu Jana Pawła II są dzieła charytatywne i społeczne, a wśród nich dostrzegamy Dzieło Nowego Tysiąclecia – podkreślił, nawiązując do ewangelicznej prośby o podzielenie się spadkiem: – Tym spadkiem dla każdego z nas jest Ewangelia, nauczanie Jana Pawła II. Tym spadkiem, tą spuścizną duchową mamy dzielić się z każdym człowiekiem.

Pod koniec Eucharystii młodzi – uczestniczący w modlitwie w charakterystycznych żółtych chustach – obdarowali bp. Jacka… tortem.

Ks. Bartosz Mitkiewicz, duszpasterz wrocławskiej wspólnoty stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, podkreśla, że stanowią oni niezwykle prężną grupę. Studentów należących do wspólnoty jest w Stolicy Dolnego Śląska ponad 80 (przy czym w nowym roku akademickim wciąż dochodzą jeszcze nowe osoby). – To prawdziwa elita – podkreśla, zachęcając katechetów ze szkół średnich do zgłaszania uzdolnionej młodzieży do programu stypendialnego. Informacje o możliwości składania wniosków można znaleźć na stronie dzielo.pl.

Hojność Boga i cenny spadek   Z bp. Jackiem Kicińskim Archiwum Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama