Nowy numer 44/2020 Archiwum

O kościele św. Elżbiety i nie tylko

Konferencja naukowa poświęcona miejskim farom odbędzie się we Wrocławiu 15 i 16 listopada.

„Fara w mieście od średniowiecza do współczesności. Społeczność, duchowość, architektura, wystrój” – to temat konferencji organizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oto program:

Czwartek 15 listopada (Kościół św. Elżbiety, dawna biblioteka)

9.00 – rozpoczęcie konferencji;

9.10-9.30 – Jarosław Jarzewicz, Instytut Historii Sztuki UAM: Dlaczego średniowieczne kościoły farne są tak wielkie?;

9.30-9.50 – Rafał Eysymontt, Instytut Historii Sztuki UWr.: Extra et intra muros. Świątynia farna a układ przestrzenno-funkcjonalny średniowiecznego miasta śląskiego;

9.50-10.10 – Marcin Szyma, Instytut Historii Sztuki UJ: Przejmowanie przez dominikanów kościołów farnych w I połowie XIII wieku. Sytuacja w prowincji Polonia na tle europejskim;

10.50-11.10 – Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanna Golasz-Szołomicka, Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr.: Bazylika i hala – miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.);

11.10-11.30 – Roland Mruczek, Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr., Tomasz A. Kastek, AKME-firma budowlano-archeologiczna: Kościoły parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej;

11.30-11.50 – Jakub Adamski, Instytut Historii Sztuki UW: Ius patronatus – fabrica ecclesiae – verus fundator. Kto inicjował, finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?;

14.00-14.20 – Klara Kaczmarek-Löw, Weißenburg/Wrocław: Fary w miastach Korony Czeskiej ok. 1500 jako przejaw reprezentacji;

14.20-14.40 – Patrycja Łobodzińska, Instytut Historii Sztuki UAM: Pamięć umiejscowiona. Wyposażenie i topografia sakralna kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w latach 1350-1525;

14.40-15.00 – Agnieszka Patała, Instytut Historii Sztuki UWr.: Machinae magnae. Późnogotyckie wielkoformatowe nastawy głównych ołtarzy śląskich kościołów farnych;

15.40-16.00 – Agata Stasińska, Muzeum Narodowe we Wrocławiu: „Mensch, mein Kreuz trug ich für dich...”. Dewocyjny cykl przedstawieniowy kaplicy rodziny Krappów z kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu;

16.00-16.20 – Tomasz Jeż, Instytut Muzykologii UW: Wrocławska fara św. Elżbiety w pejzażu dźwiękowym miasta epoki nowożytnej;

16.20-16.40 – Alina Mądry, Instytut Muzykologii UAM: „Muzyka farska” w kolegiacie św. Marii Magdaleny w Poznaniu;

Piątek 16 listopada

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, s. 309

9.00-9.20 – Bogusław Krasnowolski, Instytut Historii Sztuki UPJP II: Kościół parafialny małego lokacyjnego miasta małopolskiego na przykładzie fary w Bieczu;

9.20-9.50 – Jacek Witkowski, Instytut Historii Sztuki UWr.: Kościół farny w małym mieście królewskim – kościół Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie;

9.50-10.10 Jacek Kowalski, Instytut Historii Sztuki UAM: Fara jako nekropolia właścicieli miasta czyli płyta nagrobna protoplastów rodu Czarnkowskich;

10.10-10.30 – Ks. Szymon Tracz, Instytut Historii Sztuki UPJP II: Bogu na chwałę, ludziom ku pamięci. Żywiecka fara jako miejsce upamiętniania mieszczan oraz kolejnych właścicieli Żywca;

11.10-11.30 – Andrzej Baranowski Instytut Sztuki PAN: Znaczenie Lubeki i Antwerpii w barokizacjach far na terenach północnych dawnej Rzeczypospolitej;

11.30-11.50 – Arkadiusz Wojtyła, Instytut Historii Sztuki UWr.: Fary katolickie na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim w dobie baroku;

11.50-12.10 – Andrzej Prasał, Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego UO: Organy dawnej fary miejskiej w Kłodzku na przestrzeni dziejów;

12.50-13.10 – Romuald Nowak, Muzeum Narodowe we Wrocławiu: Wystrój i wyposażenie kościoła św. Mikołaja w Brzegu jako świątyni ewangelickiej od XVI do XVIII w. 4;

13.10-13.30 – Joanna Piotrowska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział w Olsztynie: Regotyzacje głównych kościołów parafialnych miast warmińskich;

13.30-13.50 – Dariusz Galewski, AMuz. we Wrocławiu, Adam Organisty, ASP w Krakowie: Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama