Nowy numer 39/2022 Archiwum

Co Polacy wiedzą o Odnowie w Duchu Świętym?

Badanie znajomości Odnowy w Duchu Świętym na tle wybranych ruchów i grup Kościoła katolickiego przeprowadziła firma IMAS International dla Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej.

Badanie zostało wykonane przez IMAS dla Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej w ramach badania wielotematycznego typu omnibus. Zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie kwoto-losowej, która odzwierciedla reprezentatywną strukturę Polaków w wieku 18-64 lata (według cech płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu zamieszkania klasyfikacji NUTS 1). Wielkość próby: N=1002 (1002 respondentów), termin realizacji: 9-13 maja 2019 roku.

Przeczytaj całościowy raport.

Najważniejsze wnioski (na podstawie materiałów przygotowanych przez Jerzego Prokopiuka):

Wiara w wybrane, badane przez IMAS, prawdy wiary chrześcijańskiej (niebo, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, piekło, diabeł, życie po śmierci, istnienie Boga, wiara w bóstwo Jezusa, w to, że jest Synem Bożym) znacząco maleje w porównaniu lat 2019 i 2006.

„W Kościele katolickim w Polsce istnieją różne grupy, ruchy i stowarzyszenia. Czy znasz jakieś z nich? Jakie przychodzą Ci spontanicznie do głowy?” - to jedno z pytań postawionych respondentom. Znajomość spontaniczna ujawnia to, co przychodzi do głowy jako pierwsze, pokazuje to, co leży na najwyższym poziomie świadomości respondenta. Wśród badanych ruchów, grup i stowarzyszeń jest to Ruch Światło–Życie (oaza) oraz Żywy Różaniec. Odnowa w Duchu Świętym przypominana jest spontanicznie na czwartym miejscu przez 2,4 proc. Polaków w badanym wieku. Znaczący - 32,8-procentowy odsetek respondentów przypomina sobie inne ruchy/ stowarzyszenia, co może świadczyć o wielości i zróżnicowaniu ruchów/ wspólnot/ grup i stowarzyszeń w Kościele katolickim. Niezależnie od tego ponad 58 proc. Polaków i 55 proc. samych katolików nie przychodzą do głowy żadne z nich.

Badano również tzw. „znajomość wspomaganą” respondentów, pytanych o znajomość ruchów i stowarzyszeń na zaprezentowanej im liście.

W sumie Odnowa w Duchu Świętym znana jest 13 proc. Polaków i 15 proc. osób deklarujących się jako katolicy. 48 proc. Polaków zna Rodzinę Radia Maryja. Niemal 83 proc. katolików nigdy nie uczestniczyło/ aktualnie nie uczestniczy w działalności żadnych ruchów i grup w Kościele.

Odnowa w Duchu Świętym postrzegana jest w kategoriach odniesionych do wiary i Kościoła - szczególnie zaangażowana w głoszenie Ewangelii, głosząca wiarę w Jezusa, a także jako działająca dla dobra Kościoła. Jednak - zdaniem respondentów - słabiej w porównaniu z innymi integruje się z życiem parafii. Słabszy jest także jej wizerunek w zakresie zaangażowania w działalność społeczno-charytatywną.

50 proc. katolików deklaruje znajomość określenia „chrzest w Duchu Świętym”, natomiast tylko 21 proc. z nich prawidłowo potrafi wybrać stwierdzenie właściwie opisujące to wyrażenie. Określenie to zdecydowanie najbardziej znane jest w powiązaniu z lokalną wspólnotą parafialną/ kościołem danej osoby.

56 proc. katolików deklaruje znajomość określenia „modlitwa o dary Ducha Świętego”, a 49 proc. z nich prawidłowo potrafi wybrać stwierdzenie właściwie opisujące to określenie. Zdecydowanie najbardziej znane jest w powiązaniu ze swoją lokalną wspólnotą parafialną/ kościołem.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy