Nowy numer 43/2020 Archiwum

Święto Wrocławia

W Sali Wielkiej Starego Ratusza odbyła się 24 czerwca uroczysta Sesja Rady Miejskiej.

– Wrocław, który oglądamy, ma ponad 1000-letnią historię. A my, niezależnie od tego jakie piastujemy urzędy i jakie wypełniamy obowiązki, jesteśmy tylko uczestnikami pewnej sztafety. I w skali historii miasta nasza część biegu jest raczej krótka, epizodyczna. Ale tak jak w sztafecie – ostateczny wynik zależy od każdego z biegaczy, od tego jak przejmą obowiązki od poprzedników i od tego jak przekażą je następcom. I, oczywiście, także od tego, jak pobiegną sami – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Nasi wyjątkowi goście współtworzą kolejną warstwę historii Wrocławia. Biegną w tej sztafecie wraz z nami. Rozwijają nasze miasto w przestrzeniach, w których obdarzeni są szczególnymi talentami. Patrzmy na nich, inspirujmy się, budujmy się ich pasją.

Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” – otrzymała Olga Tokarczuk, wybitna pisarka, poetka i felietonistka związana z Wrocławiem.

Nagrody Wrocławia przyznano:

 • Pawłowi Banasiowi – historykowi sztuki, kulturoznawcy, twórcy działu sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu;
 • Józefowi Kazimierzowi Jagielskiemu – współtwórcy badań genetycznych we Wrocławiu za wszechstronne stosowanie nowych technologii w medycynie;
 • Andrzejowi Küblerowi – wieloletniemu kierownikowi kliniki anestezjologii i intensywnej terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
 • Andrzejowi Marii Turkiewiczowi – społecznikowi, wolontariuszowi za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Wrocławia;
 • Polskiemu Towarzystwu Numizmatycznemu, Oddziałowi we Wrocławiu – w 70. rocznicę istnienia ruchu numizmatycznego we Wrocławiu;
 • Regionalnej Radzie Olimpijskiej we Wrocławiu – za szczególnie aktywne przekazywanie młodym ludziom uniwersalnych wartości.

Nagrody Prezydenta Wrocławia przyznano:

 • Zbigniewowi Czwojdzie – za tworzenie legendy polskiej muzyki jazzowej;
 • Małgorzacie Młynarskiej – za działania na rzecz równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami;
 • Andrzejowi Ptakowi (Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, MiserArt, Fundacja Homo Sacer)– za pracę na rzecz osób zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie;
 • Fundacji „Kierunek Przygoda” – za tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • Luxon LED – za budowanie pozycji Wrocławia w sferze biznesu i promowanie lokalnej przedsiębiorczości.

Złotą Odznakę Honorową Wrocławia Wratislavia Grato Animo – „Wrocław z wdzięcznością” otrzymał Roman Duda – za postawę społeczną oraz działalność na rzecz Wrocławia.

Ten znany wrocławski matematyk ma na swoim koncie liczne sukcesy naukowe; tytuł profesora zdobył w 41 roku życia). Funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego pełnił w latach 1995-1999. W rozwoju jego kariery naukowej wielokrotnie „przeszkadzało” zaangażowanie społeczne Romana Dudy. Za podpis w 1976 roku pod listem protestacyjnym w obronie członków Komitetu Obrony Robotników, za wykłady od 1978 roku w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych spotykał się z szykanami.

Jako członek NSZZ Solidarność był ekspertem podczas pierwszego krajowego zjazdu związku w Gdańsku w hali Oliwia. Internowany w 1982, po zwolnieniu włączył się w działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego. Następnie współtworzył Studium Społeczne Archidiecezji Wrocławskiej, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W wyborach 1989 roku uzyskał mandat senatora.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama