Nowy numer 3/2021 Archiwum

Czy w Polsce panuje wolność religijna?

Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w najnowszym raporcie statystycznym na ten temat. Co nam mówią liczby ułożone w tabelach?

Wrocławska fundacja Obserwatorium Społeczne wraz z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego i Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie wydała raport o wolności religijnej w Polsce. – To analiza danych publicznie dostępnych pokazujących czas do 2018 roku. O wolności religijnej mówi się w Polsce coraz więcej, ponieważ w naszym kraju widać regularnie pewne zjawiska, które są jej zaprzeczeniem – uważa ks. prof. Grzegorz Sokołowski, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego, a zarazem prezes fundacji Obserwatorium Społeczne.

„Tak” dla krzyża na ścianie

Raport mówi o wolności w kontekście także innych religii, nie tylko chrześcijaństwa. Czerpie z różnych źródeł, pokazując badania zarówno instytucji polskich, jak i zagranicznych. Kościół szczególnie po Soborze Watykańskim II mocno podkreśla zagadnienie wolności religijnej, które wynika z niezbywalnej godności człowieka. – Każdy ma prawo wyznawać swoją religię. A w ostatnich latach mają miejsce zjawiska, które w tę wolność wyznania godzą. Jeżeli śledzimy przekazy medialne, widzimy i słyszymy o atakach na wiarę chrześcijańską, w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy pogardy i braku szacunku czy nonszalancji wobec katolików. Trzeba także zauważyć, że jako społeczność katolicka również nie jesteśmy bez winy. Powinniśmy szanować inne religie oraz ludzi inaczej myślących, kierujących się odmiennym od naszego światopoglądem. To wynika z naszej wiary – podkreśla ks. prof. Sokołowski. Liczby nie mówią zapewne wszystkiego, ale bardzo wiele pokazują. Wynika z nich m.in., że skala naruszeń wolności w zakresie choćby obrazy uczuć religijnych jest na stałym poziomie od kilku lat i w naszym kraju dotyczy przede wszystkim chrześcijaństwa. Jeśli natomiast patrzymy w szerszej perspektywie i bierzemy pod uwagę etniczność, to przestępstwa na tle rasowym z pobudek nienawistnych w Polsce dotykają najczęściej wyznawców islamu. Trzeba pamiętać, że naruszanie wolności religijnej nie przejawia się tylko w formie naruszania prawa. Ma także swoje mniej wyraziste przejawy. Chodzi o przypadki w przestrzeni publicznej oraz na rynku pracy. – Wśród Polaków przeważa neutralne bądź pozytywne nastawienie do członków różnych grup religijnych, jednak wyjątkiem są muzułmanie oraz Świadkowie Jehowy – informuje ks. prof. Sokołowski. Zdecydowana większość akceptuje obecność krzyży w pomieszczeniach publicznych, lekcje religii w szkole, religijny charakter przysięgi wojskowej, księży występujących w telewizji, święcenie budynków użyteczności publicznej.

Cierpią też muzułmanie

Z raportu wynika także, że rośnie odsetek Polaków deklarujących wolność głoszenia własnych poglądów jako jedną z najważniejszych wartości w życiu codziennym. W badaniach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w których uwzględniono 113 spraw o przestępstwo dotyczące profanacji miejsc świętych w latach 2003–2016, prawie 93 proc. przypadków dotyczyło chrześcijaństwa, 3,5 proc. islamu, 2,7 proc. judaizmu, a 0,9 proc. – Świadków Jehowy. Najczęstszymi zachowaniami skutkującymi obrazą uczuć religijnych były znieważenie publicznego miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzędów religijnych poprzez niestosowne zachowanie bądź zamieszczanie obraźliwych treści na budynku (50 proc.) oraz obraza przedmiotu czci religijnej, w tym uszkodzenie i znieważenie symboli religijnych (42 proc.). Z drugiej zaś strony warto spojrzeć na monitoring przestępstw motywowanych uprzedzeniami, który prowadzi Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Policji. Wśród 624 przestępstw z nienawiści w ciągu 3 lat (2015–2018) zdecydowaną większość, bo aż 521, popełniono względem muzułmanów. Na drugim miejscu uprzedzenia dotyczyły katolików (90 przypadków). Chodzi np. o stosowanie przemocy fizycznej bądź groźby z powodu przynależności rasowej, etnicznej, narodowej, wyznaniowej i politycznej, nawoływanie do nienawiści oraz publiczne znieważania. W tabeli motywacji popełnianych przestępstw na pierwszym miejscu znajdują się rasizm i ksenofobia (prawie 68 proc.), później uprzedzenia wobec muzułmanów (13,4 proc.), a następnie antysemityzm (8,5 proc.) oraz uprzedzenia wobec Romów i Sinti (6,5 proc.). Uprzedzenia wobec chrześcijan to 2,7 proc. całości. Koresponduje z tym Badanie Spójności Społecznej Głównego Urzędu Statystycznego, z którego wynika, że co piąty Polak uważa, iż powodem gorszego traktowania w życiu jest wyznanie inne niż katolickie (23 proc.). Dyskryminację osób niewierzących i ateistów wskazało 14 proc. osób, a trudności w życiu z powodu wyznawania katolicyzmu stwierdziło 7 proc. przebadanych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama