Nowy numer 22/2023 Archiwum

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Dzieła miłości". Zmieniony regulamin

Namaluj miłość, która pomaga w walce z koronawirusem - zachęca Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć", która przy współpracy z Kongregacją Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dzieła Miłości.

Organizowany jest z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, a zaproszone są do niego dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z powodu COVID-19,  Zarząd Fundacji „By służyć” podjął decyzję o zmianie części zapisów w regulaminie konkursu, w tym: przesunięcie o miesiąc  terminu składania prac oraz ogłoszenia wyników.

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 30 maja 2020 r. (tylko drogą pocztową) na adres Fundacji „By służyć”. Na konkurs przyjmowane będą prace o wym. 30 x 30; 50 x 50 cm, również  wykonane na formacie A4 i A3.


Wyniki konkursu oraz prace nagrodzone zostaną umieszczone w dniu 26.06.2020 r. na stronach internetowych Fundacji: www.ocalicbysluzyć.pl oraz wrocławskiego Gościa Niedzielnego: www.wroclaw.gosc.pl.

Na laureatów czekają cenne nagrody – wysłane zostaną drogą pocztową. Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w późniejszym czasie (co zależy od sytuacji związanej z epidemią).

*

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Dzieła Miłości” – II edycja w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, pod Honorowym Patronatem Gościa Niedzielnego.

„Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą" św. Jan Paweł II

Organizator  konkursu: Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”, ul. Ks. W. Bochenka 30, 55-100 Trzebnica, KRS: 0000383662, tel. 71 387 41 11; 607 327 326 przy współpracy z Kongregacją Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy.
Cel konkursu: Upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II jako głosiciela, czynem i słowem, idei miłości; ukazanie miłości jako największej wartości w życiu młodego człowieka; ukazanie głębi i znaczenia dzieł miłości, które łączą pokolenia i narody; rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa: Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z podziałem na 3 grupy wiekowe: grupa I – od 7 do 9 lat, grupa II – od 10 do 12 lat, grupa II – od 13 do 15 lat. Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne, autorskie (nie kopiowane), wykonane przez dzieci bez czynnej pomocy dorosłych i związane tematycznie z hasłem konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace zgłasza rodzic lub opiekun uczestnika.

Technika wykonania prac: Dopuszczone są prace wykonane w technikach: kredka, ołówek, farby oraz techniki mieszane (tylko techniki trwałe). Prace powinny być wykonane na: papierze (o gramaturze gr. min. 200 g/m2), płótnie w ramie, sklejce, tekturze. Prace wykonane na papierze o mniejszej gramaturze powinny być trwale naklejone na sztywny podkład.
Uwaga ! Nie będą brały udziału w konkursie: prace wykonane na szkle, wyklejane lub z użyciem plasteliny, prace wykonane na papierze o gramaturze mniejszej niż 200g/m², nie naklejone na sztywny podkład.
Format prac plastycznych: 30 x 30 cm, 50 x 50 cm  oraz A4 i A3.

 

Tytuł pracy: W prawym dolnym narożniku pracy, literami drukowanymi wys. 8-10 mm, należy wpisać tytuł pracy.
Terminarz: Prace należy przesyłać drogą pocztową do biura Fundacji do dnia 30 maja 2020 r. [zmiana] (włącznie) na adres: Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”, ul. Ks. W. Bochenka 30 55-100 Trzebnica (decyduje data dostarczenia pracy do biura Fundacji).

Oznaczenie prac:

A) Tytuł pracy, grupa wiekowa autora:Na pracy plastycznej należy w prawym, dolnym narożniku pracy, należy wpisać ołówkiem, literami drukowanymi, wys. 8-10 mm, tytuł pracy; w lewym, górnym, narożniku pracy, w kwadracie o wym. 3x3cm, należy wpisać grupę  wiekową autora pracy (I, II, III).

B) Dane autora prac, podpisane załączniki – na odwrocie pracy plastycznej: Zamkniętą kopertę z dopiskiem Konkurs plastyczny „Dzieła Miłości ” – II edycja zawierającą dane informacyjne, wpisane czytelnie, drukowanymi literami: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę placówki/szkoły, klasę, miejsce zamieszkania autora, imię i nazwisko oraz nr telefonu i adres e-mail rodzica lub opiekuna, wypełnione i podpisane załączniki należy przykleić na odwrocie pracy.

Ocena prac konkursowych: Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji.
Kryteria oceny pracy: Zgodność z tematem, celami konkursu oraz ustalonymi przez organizatora warunkami uczestnictwa w konkursie plastycznym „ DZIEŁA MIŁOŚCI” – II edycja. Walory artystyczne: oryginalność pomysłu, kompozycja, kolorystyka, wykonanie techniczne.

Nagrody i wyróżnienia: Komisja konkursowa nominuje prace na wystawę pokonkursową oraz przyzna I,II i III nagrodę dla uczestników każdej z trzech grup wiekowych: I grupa – 7-9 lat, II grupa   – 10-12 lat, III grupa – 13-15 lat. W przypadku nadesłania prac wykonanych przez dzieci w wieku poniżej 7 lat Komisja konkursowa może zakwalifikować prace do I grupy wiekowej. Autorzy prac nominowanych do wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy finalistów konkursu. Pozostali uczestnicy, którzy złożyli pracę konkursową zgodną z regulaminem konkursu, otrzymają dyplom uczestnictwa.

Wyniki konkursu: Konkurs jest dwustopniowy. I stopień  – Nominowanie prac do wystawy pokonkursowej  w „STAREJ WOZOWNI KLASZTORNEJ”, która, zostanie zorganizowana w późniejszym czasie, ogłoszenie listy prac nominowanych do wystawy – do 26 czerwca 2020 r. II stopień – Przyznanie nagród. Ogłoszenie listy prac nagrodzonych nastąpi 26 czerwca [zmiana] 2020 roku. Informacja o wynikach konkursu oraz prace nagrodzone zostaną opublikowane na stronach internetowych Fundacji: www.ocalicbysluzyć.pl oraz wrocławskiego Gościa Niedzielnego – www.wroclaw.gosc.pl oraz, najpóźniej do dnia 26 czerwca b.r. [zmiana], nastąpi przekazanie informacji telefonicznie lub poprzez e-mail rodzicom lub opiekunom dzieci prac nominowanych na wystawę oraz prac nagrodzonych.

Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w terminie późniejszym. Termin otwarcia zostanie podany na stronach internetowych.

Pozostałe informacje: Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pracy w celu zorganizowania wystawy. Prace konkursowe zostają przekazane Organizatorowi na własność. Każdy uczestnik, biorący udział w konkursie oraz rodzice bądź opiekunowie „wyrażają zgodę na dostosowanie się do niniejszego regulaminu” w postaci pisemnej.

Formularze wyrażenia zgody znajdują się na stronie www.ocalicbysluzyć.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast