Pięć lat Obserwatorium Społecznego

Dziś w budynku nowej Biblioteki Archidiecezjalnej odbyła się jubileuszowa gala, która była doskonałą okazją do podsumowania pięcioletniej działalności.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji, które w ostatnich latach współpracowały z fundacją, którą zainicjował abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.

Ks. Grzegorz Sokołowski, prezes Obserwatorium Społecznego przypomniał, że już podczas ingresu do katedry wrocławskiej metropolita wrocławski wyraził pragnienie rozwinięcia Katolickiej Nauki Społecznej we Wrocławiu. Podkreślił, że u źródeł inicjatywy stała nie tylko chęć nauczania, ale również dialogu z różnymi środowiskami oraz inicjowanie współpracy przy różnego rodzaju przedsięwzięciach.

- Kiedy myślałem, by powołać Obserwatorium Społeczne, to chciałem przede wszystkim, by było niezależne - podkreślił w swoim przemówieniu abp Józef Kupny. Zaznaczył, że właśnie dlatego instytucja nie jest w strukturach  Papieskiego Wydziału Teologicznego, anie nie jest agendą Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Tłumaczył, że właśnie ze względu na tę samodzielność Obserwatorium daje przestrzeń do spotkania naukowców, ale również wszystkich tych, którzy zatroskani są o rozwój naszego miasta, Dolnego Śląska i naszej ojczyzny. Zauważył, że debat, konferencji i publikacji było bardzo wiele, a galowe spotkanie jest okazją do spotkania się tych wszystkich, którzy te inicjatywy tworzyli.

Metropolita wrocławski podkreślił, że dorobek Obserwatorium Społecznego to zasługa prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego i jego współpracowników. - Te rzeczy, które się działy, miały charakter nowatorski nie tylko w skali kraju, ale również w Europie i na świecie. Mam na myśli na przykład konferencje dotyczące bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych. Gościmy tutaj elitę ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym kraju. My nie jesteśmy tylko w świątyniach, wychodzimy w procesjach, pielgrzymkach, odprawiamy Msze św. polowe. Dotychczas nikt takiej tematyki nie podejmował. Olbrzymim osiągnięciem jest to, że odbyło się już pięć takich międzynarodowych konferencji. A przecież wiemy jakie obecna sytuacja postawiła przed nami wyzwania.

Abp Kupny nawiązał też do doświadczeń wielkich zgromadzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz niedawnym Europejskim Spotkaniem Młodych organizowanym przez braci z Taizé.

Przekonywał też, że Obserwatorium Społeczne podejmowało wiele zagadnień, które dotychczas nie były podejmowane. Jako przykład wskazał konferencje, które odbywają się w Trzebnicy dotyczące integracyjnej roli Kościoła na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. - Ta rola była olbrzymia, a przez dziesiątki lat przemilczana i pomniejszana. Mamy dziś okazję, by to co było wypychane ze świadomości przez dekady, przywrócić do świadomości.

- Cieszę się z tych wszystkich osiągnięć i dziękuję za zaangażowanie, za zrozumienie i podjęcie tej myśli - zakończył abp Józef Kupny.

Więcej o działalności fundacji: www.obserwatoriumspoleczne.pl. Czytaj także nasz artykuł: "Pokazują jak rozmawiać".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..