Nowy numer 43/2020 Archiwum

Zmarł ks. prof. dr hab. Jan Krucina

Ksiądz profesor był rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w latach 1988-1992.

Ksiądz prof. Jan Krucina urodził się 14.10.1928 r. w Karwinie-Darkowie na Zaolziu w Czechosłowacji; święcenia kapłańskie przyjął 21.06.1959 r. we Wrocławiu. W latach 1959-1963 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim filozofię, uzyskując stopień doktora na podstawie pracy „Dobro wspólne jako zasada społeczna”.

Był wykładowcą na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 1968-1988 pełnił funkcję prorektora obu uczelni.

W 1972 r. otrzymał na KUL-u stopień doktora habilitowanego (na podstawie rozprawy: „Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie”). Od 1973 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1993 – profesorem zwyczajnym. Pełnił funkcję redaktora naczelnego rocznika „Colloquium Salutis” i dyrektora Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Był rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w latach 1988-1992. W tym czasie na uczelni przeprowadzono 21.06.1990 r. pierwsze kolokwium habilitacyjne; zostało wydanych 291 dyplomów magisterskich, 62 licencjackich i 8 doktorskich, przeprowadzono dwie habilitacje. 

W 2002 został odznaczony Krzyżem Komandorskim I Klasy Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama