Nowy numer 3/2021 Archiwum

Przy Sercu Ojca

Dlaczego powstało Stowarzyszenie Cor Patris? Z doświadczenia bycia bezgranicznie kochanym i świadomości: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!”.

Siostra Magdalena Kluz przytacza te właśnie słowa św. Pawła (1 Kor 9,16), tłumacząc genezę wspólnoty. – Paweł VI powiedział, że ewangelizowanie nie jest głównym zadaniem Kościoła, ale jego jedynym zadaniem. Wszystkie dzieła miłosierdzia, które prowadzi Kościół, różne posługi – wypływają właśnie z wezwania do ewangelizacji – wyjaśnia. Skoncentrowanie się na tej prawdzie to charakterystyczny rys stowarzyszenia, które zostało zatwierdzone 26 maja br. przez abp. Józefa Kupnego.

Skarby czekają

Cor Patris to prywatne stowarzyszenie wiernych, które ma się przekształcić – gdy zaistnieją dogodne do tego warunki – we wspólnotę życia apostolskiego. – Nazwa oznacza Serce Ojca. Do Niego chcemy prowadzić – mówi siostra. – Bóg uczynił już wszystko, co mógł, dla zbawienia człowieka. Ojciec oddał swojego ukochanego Syna, który za nas umarł, zmartwychwstał, otworzył nam niebo. To już się stało, teraz my musimy ten dar przyjąć. Oczywiście mamy możliwość też odrzucić, ale czy możemy? Podkreśla, że stowarzyszenie chce ewangelizować, odpowiadając na znaki czasu, szukając nowych dróg dotarcia do człowieka, nowych metod, nowych środków wyrazu. Obecnie wiele inicjatyw zostało zamrożonych przez pandemię, ale gdy tylko sytuacja się zmieni, Cor Patris ma zamiar zapraszać chętnych do udziału w rozmaitych wydarzeniach. – Będziemy podejmować różne inicjatywy ewangelizacyjne – mówi s. Magdalena. – Chcemy korzystać z metod Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja, ale będziemy też szukać nowych form. Planujemy rekolekcje ewangelizacyjne dla grup 50-osobowych lub mniejszych, kursy ewangelizacyjne, np. dla dzieci Wieczory Biblijne. Ważne jest tworzenie okazji do osobowego kontaktu z człowiekiem. Myślimy o rekolekcjach wyjazdowych, ewentualnie prowadzonych w parafiach. Jesteśmy przekonani, że ewangelizacja musi iść dwutorowo; nie można ewangelizować samych rodziców, pomijając dzieci; nie można też skupiać się tylko na dzieciach – rodzice powinni im towarzyszyć. Chcemy otoczyć duchową troską kapłanów i wspierać ich w posłudze, którą podejmują.

Z maryjnym błękitem

Stowarzyszenie stanowi wspólnotę osób świeckich i konsekrowanych. Członkowie Cor Patris mogą, po przejściu odpowiedniej formacji, złożyć przyrzeczenia życia według rad ewangelicznych i oddania życia dla dzieła ewangelizacji. Takie przyrzeczenia złożyły już s. Magdalena i s. Faustyna. Do stowarzyszenia mogą należeć zarówno osoby świeckie, jak i duchowne, które pragną realizować jego cele. Osoby podejmujące takie zobowiązania mogą nosić określony strój, ale nie muszą. – W niektórych środowiskach łatwiej jest ewangelizować bez takiego zewnętrznego znaku, jedynie przez świadectwo życia – dodaje siostra. – Częścią stroju sióstr jest błękitny welon. Barwa odnosi się do Matki Bożej. Powierzyłyśmy się szczególnej opiece Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. W stowarzyszeniu swoje miejsce znajdą członkowie zwyczajni (osoby, które złożyły przyrzeczenia), mieszkający razem, a także osoby żyjące w swoich domach. Będą też członkowie wspierający i sympatycy, którzy będą chcieli w różny sposób, duchowo czy materialnie, zaangażować się w funkcjonowanie Cor Patris. Dodaje, że osoby należące do stowarzyszenia, a także te, które mu się przyglądają, już uczestniczą w formacji opartej na Piśmie Świętym. Spotykają się raz w miesiącu. Przyjmują określony rytm życia – z codzienną Eucharystią, rozważaniem słowa Bożego, codzienną adoracją Najświętszego Sakramentu. Ten rytm będzie różny dla osób żyjących we wspólnocie domu i inny dla tych żyjących w rodzinie. – Członkowie stowarzyszenia to osoby, które doświadczyły bezwarunkowej miłości Ojca i chcą innych do Niego przyprowadzić – wyjaśnia s. Magdalena. – Jezus przyszedł, by pojednać nas z Ojcem, całym swoim życiem pokazywał Go, tymczasem ludzie dalej obawiają się Ojca, jest dla wielu bardzo daleki. Trudno im wejść w osobistą relację z Bogiem. Chcemy im pomóc, dzieląc się swoim doświadczeniem więzi z Nim. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Cor Patris pisząc na adres w.cor.patris@gmail.com

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama