Nowy numer 20/2024 Archiwum

Nie żyje wybitny biblista - o. prof. Hugolin Langkammer OFM

Franciszkanin zmarł we wspomnienie św. Tomasza z Akwinu w wieku 90 lat. Jego życiu przyświecała dewiza: "Służyć innym i przekazać młodym to, co się dzięki łasce Bożej zdobyło". Pogrzeb odbędzie się 3 lutego we Wrocławiu.

Hugolin Helmut Langkammer OFM urodził się 19 grudnia 1930 w Bytomiu-Bobrku na Górnym Śląsku.

W roku 1950 rozpoczął życie franciszkańskie w nowicjacie Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 18 grudnia 1955 r. w Częstochowie.

Odbył studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Jerozolimie i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych.

Od 1967 roku pracował na Wydziale Teologicznym KUL zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe: w 1969 r. habilitację, w 1975 profesora nadzwyczajnego KUL, a w 1982 profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prodziekana (1975-1985) i dziekana (1987-1993) Wydziału Teologicznego KUL. Był prezesem Polskich Biblistów (1976-1988).

Napisał ponad 100 książek o tematyce biblijnej, a także ponad 500 rozpraw i artykułów naukowych. Przetłumaczył i opatrzył komentarzem naukowym wiele ksiąg Pisma Świętego. Wypromował 55 doktorów i ponad 350 magistrantów. Był recenzentem licznych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

Analiza licznych prac naukowych pokazuje śp. o. Hugolina jako wybitnego teologa i egzegetę˛. Łączył on prace nad Nowym Testamentem z badaniami nad Starym Testamentem.

Wielką pasją franciszkanina była muzyka organowa i dyrygentura. Po przejściu na emeryturę i powrocie do klasztoru we Wrocławiu-Karłowicach (2005) pozostał nadal aktywny na gruncie naukowym, ale także z niespożytymi siłami wciąż z wielką gorliwością działa duszpastersko głosząc rekolekcje i misje.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we Wrocławiu 3 lutego w środę. Szczegóły poniżej:

Nie żyje wybitny biblista - o. prof. Hugolin Langkammer OFM

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy