Milenium chrztu Polski, państwo, Kościół, konfrontacja

Gmina Trzebnica oraz fundacja Obserwatorium Społeczne zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1966–1972".

Rok 1966 zapisał się w pamięci Polaków przede wszystkim jako czas tzw. konfrontacji milenijnej. Kościół katolicki uroczyście obchodził jubileusz milenium chrztu Polski, natomiast władze partyjno-państwowe organizowały uroczystości konkurencyjne, których celem było upamiętnienie tysiąclecia państwa polskiego.

Zarówno obchody kościelne, jak i państwowe posiadały szczególny wymiar na Ziemiach Zachodnich i Północnych, również ze względu na kontekst orędzia biskupów polskich do niemieckich, które zapoczątkowało proces pojednania pomiędzy narodem polskim i niemieckim. Konfrontacja milenijna zaostrzyła i tak już napięte relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Polsce, co jeszcze bardziej skomplikowało funkcjonowanie – nadal nieustabilizowanej kanonicznie – polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Podpisanie układu pomiędzy Polską a Republiką Federalnych Niemiec w 1970 r., a następnie jego ratyfikacja w 1972 r., umożliwiły Stolicy Apostolskiej wydanie decyzji sankcjonującej status polskich struktur kościelnych na tym obszarze. Tym samym bulla Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus ogłoszona 28 czerwca 1972 r. zainicjowała nowy rozdział w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce.

Konferencja odbędzie się 6 października w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, przy ul. Prusickiej 12. Początek zaplanowany jest na 9.30. Wydarzenie uświetni występ zespołu Opery Wrocławskiej.

PROGRAM KONFERENCJI 

 • 9.30 – otwarcie konferencji – Marek Długozima, burmistrz gminy Trzebnica, abp dr Józef Kupny, metropolita wrocławski
 • 10.00 – bp prof. dr hab. Jan Kopiec (biskup gliwicki) – Pęknięty monolit. Kościół w państwie ogarniętym kryzysami
 • 10.30 – prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW) – Stolica Apostolska wobec starań o kanoniczną stabilizację polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych
 • 11.00 – ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) – Decyzje Stolicy Apostolskiej stabilizujące sytuację Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych – bulla Pawła VI „Episcoporum Poloniae Coetus” z 28 czerwca 1972 r.
 • 11.25 – ks. mgr lic. Stanisław Wróblewski (Wrocław) – Badania naukowe ks. prof. Józefa Swastka nad historią Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej
 • 11.40 – przerwa
 • 12.00 – ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński) – Działalność religijna i społeczna Kościoła gorzowskiego w latach 1966–1972
 • 12.20 – ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – Biskup Józef Drzazga – trzy tytuły zarządzania diecezją warmińską (1965–1972)
 • 12.40 – dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w latach 1966–1972
 • 13.00 – dr hab. Łucja Marek (Oddział IPN w Krakowie) – „Jest taki pomnik... niewydarzony”. O politycznych celach władz komunistycznych i sprzeciwie władz kościelnych wobec idei budowy pomnika Jana XXIII we Wrocławiu
 • 13.20 – s. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Życie codzienne sióstr zakonnych w komunistycznej Polsce
 • 13.40 – przerwa obiadowa
 • 14.10 – dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – Obchody Sacrum Poloniae Millennium na Ziemiach Zachodnich i Północnych w perspektywie protokołów Komisji Głównej i Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski
 • 14.30 – ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Obchody Millennium Chrztu Polski na Śląsku Opolskim w 1966 r.
 • 14.50 – dr Zbigniew Stanuch (Oddział IPN w Szczecinie) – Obchody Millennium Chrztu Polski na Pomorzu Zachodnim (1966–1967)
 • 15.10 – dr Stanisław Antoni Bogaczewicz (Oddział IPN we Wrocławiu) – Obchody Millennium Chrztu Polski na Dolnym Śląsku
 • 15.30 – ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Uroczystości milenijne archidiecezji wrocławskiej w Trzebnicy (16 października 1966 r.)
 • 15.50 – ks. dr Patryk Gołubców (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu) – Intensyfikacja aktywności abp. Bolesława Kominka na polu dyplomacji kościelnej
 • 16.10 – ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Millennium Chrztu Polski w źródłach narracyjnych ks. inf. Karola Milika i abp. Bolesława Kominka
 • 16.30 – mgr lic. Paweł Dzikowski (Wrocław) – Budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku
 • 16.50 – ks. mgr lic. Paweł Andrejczuk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) – Rozwój i działalność instytucji kultury Kościoła wrocławskiego w latach 60. i 70. XX wieku
 • 17.10 – ks. mgr lic. Adam R. Prokop (Uniwersytet Opolski) – Społeczne i eklezjalne problemy niemieckiego katolicyzmu w kontekście odpowiedzi na orędzie biskupów polskich
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..