Nowy numer 48/2022 Archiwum

Głupi w oczach świata, ale nie głupi w oczach Boga

W archikatedrze wrocławskiej odbyła się powakacyjna odprawa katechetyczna. W tym roku wspólna dla wszystkich uczących w szkołach: nauczycieli religii, kapłanów i sióstr zakonnych.

Mszy świętej przewodniczył bp Maciej Małyga. - Dziękuję w imieniu Kościoła za waszą posługę w głoszeniu katechezy. A oprócz podziękowań chcę złożyć wyrazy pokrzepienia, które kieruje do nas dzisiejsze Słowo Boże - mówił w homilii.

Podkreślił, że katecheci spotkali się w katedrze na rozesłaniu-posłaniu. - A pierwszą sprawą, którą należy sobie uświadomić, jest nie to, do kogo jesteśmy posłani, czyli jaki jest stan rodzin, społeczeństwa. Pierwszą sprawą jest to, kto posyła. Od kogo jesteś posłany/posłany. Bycie katechetą to bycie włączonym w łańcuch posłań, który zaczyna się od Ojca - nauczał wrocławski biskup pomocniczy.

Podkreślał, że w życiu warto mieć misję, która świat przemienia, wnosi światło i nadzieję, której nie da nikt, tylko Pan Jezus.

- Pan posyła ciebie, byś głosił/głosiła Ewangelię. Jesteśmy głupi dla świata, bo głosimy mądrość ukrzyżowaną. Zachęcam do tego, by osobiście wrócić do pierwszych dwóch rozdziałów Listu św. Pawła do Koryntian. Zwłaszcza w najbliższych dniach, w pierwszych dniach września. Gdy przyjdzie potrzeba poczucia sensu tego, co się dzieje - mówił bp Małyga.

Zaznaczył, że posłani mają dawać serce i miłość do posłanych. To czasem trudna miłość, ale jest to dawanie tego, co mamy.

- Kto ma pięć talentów, niech daje pięć, kto ma dwa, niech da dwa. A mówiąc bardziej nowoczesnym językiem: profesjonalizm i kompetencja, a nie gnuśność i nieużyteczność, o których także mówi Ewangelia. Ich chcemy się ustrzec w naszej posłudze. Być głupim w oczach świata, to głosić mądrość ukrzyżowaną. Tak, głupim można być, będąc jednocześnie profesjonalnym, kompetentnym, kochającym. Ale nie chcemy być głupimi w oczach Boga. A głupi w oczach Boga to ten, który przestał głosić mądrość ukrzyżowaną. Jest gnuśny i bezużyteczny. Zatem przed nami piękna droga. Może wiele ciemnych dolin, może kilka pięknych szczytów. Zachowajmy pamięć, kto nas posyła: Ojciec, przez Syna, w Duchu Świętym, przez Kościół - nauczał kaznodzieja.

Po Mszy świętej wykład inaugurujący w auli Papieskiego Wydziału Teologicznejgo wygłosił Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty.

Na następnej stronie prezentujemy słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy