Nowy numer 5/2023 Archiwum

Ksiądz wydalony ze zgromadzenia

Inspektoria wrocławska salezjanów poinformowała o wydaleniu jednego z kapłanów. Uczyniła to w związku z aktywnością, którą prowadzi on bez jakiejkolwiek zgody i nadzoru władz kościelnych.

Czytamy na stronie wrocławskiej inspektorii, że ks. Jacek Bałemba, salezjanin, profes wieczysty i członek Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu, wyświęcony na prezbitera w 1990 r., został wydalony z Towarzystwa św. Franciszka Salezego.

Zgodnie z kan. 701 Kodeksu prawa kanonicznego:

1. Z dniem wydalenia (ipso facto) ustają śluby oraz prawa i obowiązki ks. Jacka Bałemby wynikające z profesji w Towarzystwie Salezjańskim, co oznacza że ww. nie jest już salezjaninem.
2. Od dnia wydalenia ks. Jackowi Bałembie nie wolno wykonywać władzy święceń, dopóki nie znajdzie biskupa, który przyjmie go do diecezji po odbyciu odpowiedniej próby, zgodnie z postanowieniem kan. 693 Kpk, lub przynajmniej zezwoli mu na piśmie na wykonywanie władzy święceń.

Ponadto z dniem wydalenia (18 listopada 2022 r.) ks. Jacek Bałemba (ipso facto) utracił stałe zamieszkanie, które jako członek instytutu zakonnego nabył zgodnie z kan. 103 Kpk. W związku z tym straciły swoją ważność udzielone mu w 2021 r. przez ordynariusza miejsca: upoważnienie do spowiadania wiernych, o którym mowa w kan. 967 §2 Kpk (por. kan. 975 Kpk) oraz zezwolenie do przepowiadania słowa Bożego (por. kan. 764 Kpk).

Jacek Bałemba urodził się 4 sierpnia 1962 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Włodzimierza Zalipskiego. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, przyjmując święcenia kapłańskie 12 czerwca 1990 r. z rąk bp. Albina Małysiaka CM.

Jak informuje inspektoria - powyższą informację podała do publicznej wiadomości w związku z aktywnością ks. Jacka Bałemby, prowadzoną przez niego bez jakiejkolwiek zgody i nadzoru władz kościelnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy