Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Czy odbędzie się synod archidiecezji wrocławskiej?

Abp Józef Kupny spotkał się po raz kolejny z osobami zaangażowanymi w synod o synodalności. Wysłuchał ich refleksji, a także opinii w sprawie ewentualnego zwołania synodu archidiecezji wrocławskiej.

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. - Co mamy robić, by pozostać solą ziemi, by nie gasić światła, które płonie w Kościele? - zapraszał do refleksji biskup Maciej Małyga. - Co robić, by Kościół był Kościołem? - zastanawiała się Adriana Kwiatkowska.

Po indywidualnej modlitwie w ciszy rozpoczęła się praca w grupach, poświęcona rozeznawaniu kierunków pracy duszpasterskiej. Punktem wyjścia do rozważań była diecezjalna synteza synodalna wyrażona w 10 punktach. Praca w grupach została podsumowana w seminaryjnej auli - na spotkaniu z udziałem abp. Józefa Kupnego, bp. Macieja Małygi oraz członków sekretariatu synodu w archidiecezji wrocławskiej.

Czy odbędzie się synod archidiecezji wrocławskiej?   Spotkanie rozpoczęło się modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Agata Combik /Foto Gość

Uczestnicy spotkania podkreślali między innymi potrzebę formacji, zwłaszcza formacji liderów grup (np. dzięki szkołom liderskim) - bo tylko wtedy znajdą się osoby, które mogą współtworzyć w parafiach wspólnoty, grupy, podejmować ewangelizację, zapraszać jak najszersze grono ludzi do włączenia się w życie parafii.

Wiele uwagi poświęcono różnym aspektom budowania komunii – formowania do synodalności, do słuchania się nawzajem, włączania każdego do wspólnoty Kościoła, budowania platform spotkania, tworzenia więzi. Mówiono o współudziale wszystkich w misji Kościoła, podejmowaniu współodpowiedzialności. Podkreślano potrzebę dbałości o liturgię, katechezę, sposób przepowiadania słowa Bożego.

Metropolita wrocławski prosił zebranych o wyrażenie opinii na temat ewentualnego zwołania synodu archidiecezji wrocławskiej - synodu na poziomie diecezji. - Słuchamy siebie, mówimy o swoich marzeniach, ale musi przyjść również moment wprowadzenia ich w życie - podkreślił.

Wyjaśniał, że synod miałby charakter pastoralno-prawny; znalazłby swoje zwieńczenie w konkretnych decyzjach metropolity. Tłumaczył, że wysuwane podczas synodalnych obrad postulaty mają moc obowiązującą dzięki formalnie wyrażonej aprobacie biskupa diecezji, dzięki konkretnym zarządzeniom. Przypomniał, że ostatni synod archidiecezji wrocławskiej zakończył się w 1991 r. Od tamtego czasu nastąpiło wiele zmian w świecie, w Kościele.

Uczestnicy spotkania w przeważającej większości poparli pomysł, by taki synod rozpoczął swoje obrady możliwie szybko. Co prawda trwa wciąż synod Kościoła powszechnego, ale synod diecezjalny dotyczyłby w dużej mierze innego wymiaru zagadnień, spojrzałby na nie z perspektywy lokalnej. Jego obrady trwałyby prawdopodobnie 2-3 lata.

Czy idea synodu jest autentycznie katolicka? Czy nie powinna budzić obaw, zwłaszcza w kontekście tzw. Drogi Synodalnej w Niemczech? Czy nie oznacza protestantyzacji Kościoła? - Synodalność jest praktyką Kościoła od samego początku, od czasów apostolskich - długo przed pojawieniem się protestantyzmu. Jest w Kościele czymś stałym, przybierała tylko różne formy - mówił ks. Adam Łuźniak w odpowiedzi na tego typu wątpliwości.

Abp Kupny zwrócił uwagę, że inaczej pojmowana jest synodalność w Kościele katolickim, inaczej w prawosławiu, inaczej w protestantyzmie. Należy właściwie ją rozumieć; jest cenną wartością, jeśli przeżywamy ją w odpowiedni sposób. Podkreślał, że zależy mu na wsłuchiwaniu się w głos wiernych - by podejmować decyzje po poznaniu ich opinii, konsultacjach, rozeznawaniu.

Zaakcentowano potrzebę właściwego przygotowania się do ewentualnego synodu archidiecezji wrocławskiej (co wymagałoby m.in. stworzenia najpierw zespołów presynodalnych), zadbania o to, by jego idea była dobrze zrozumiana, by stał się platformą autentycznego spotkania, wymiany doświadczeń, postulatów - które byłyby wprowadzone w życie po aprobacie i konkretnych zarządzeniach metropolity. Pojawiła się m.in. propozycja synodów parafialnych czy dekanalnych.

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem i rozmowami przy stole.

Czy odbędzie się synod archidiecezji wrocławskiej?   Metropolita wrocławski wysłuchał opinii uczestników spotkania. Agata Combik /Foto Gość Czy odbędzie się synod archidiecezji wrocławskiej?   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele całej archidiecezji. Agata Combik /Foto Gość

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy