Nowy numer 38/2023 Archiwum

Tam, gdzie miłość, jest dom

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu obchodzi 30-lecie istnienia. Częścią jubileuszu była konferencja naukowa pt. "Choroby rzadkie wyzwaniem dla współczesnej medycyny".

Konferencję rozpoczęły przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał bp Jacek Kiciński CMF. - Tam, gdzie miłość, tam jest dom, a tam, gdzie dom, tam jest obecność. Dlatego dziś dziękujemy za 30 lat nie tyle ZOL-u w Jaszkotlu, ale domu, w którym jest miłość i obecność - mówił. Nawiązując do naukowego charakteru spotkania, zaznaczył, że człowiek to rzeczywistość duchowo-cielesna. - Medycyna zajmuje się tym, co cielesne, a choroby rzadkie zawsze będą wyzwaniem, by stawiać diagnozę, szukać rozwiązań i pomagać. A sfera ducha? W Jaszkotlu doświadczamy troski o tę sferę. Choroba bardzo często wiąże się z odrzuceniem. Świadomość odrzucenia sprawia, że człowiek przestaje się rozwijać. Dziękujemy więc siostrom za ich obecność i służbę - dodał.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski zaznaczył, że mierzenie się z chorobami rzadkimi jest czymś niezwykle ważnym. Nawiązał do personalizmu, którego założeniem jest, że każda osoba ludzka jest ważna bez względu na stan zdrowia.

S. Sylwia Halina Borowska, dyrektor ZOL-u w Jaszkotlu witając gości, przybliżała charakterystykę placówki, którą kieruje. Zaznaczyła, że konferencja jest okazją do podzielenia się doświadczeniem pomocy dzieciom i możliwością pokazania jak wygląda opieka i leczenie podopiecznych. - Wspólnie ze specjalistami omawiamy zmiany w systemie rehabilitacji i leczenia. ZOL w Jaszkotlu ma misję - staramy się wyróżnić nie tylko sprawnym system rehabilitacji, lecz w równej mierze odpowiedzialnością za los każdego naszego dziecka - zaznaczyła.

Dodała, że do ZOL-u trafiają dzieci chore i niepełnosprawne porzucone przez rodzinę i swoich opiekunów. - Niesiemy im nie tylko duchowe pokrzepienie, ale przede wszystkim fachową pomoc wychowawczą, medyczną, rehabilitacyjną. Zależy nam na tym, by dzieci były jak najszybciej zdiagnozowane, ale również jak najszybciej poddane leczeniu - podkreśliła. W tym celu zbudowany został kompleksowy system rehabilitacji oraz sieć współpracy z instytucjami pomocowymi. - Ale przede wszystkim stworzyliśmy życzliwy dom z dobrymi warunkami socjalnymi i leczniczymi oraz profesjonalną kadrą.

S. Sylwia zaznaczyła również, że drzwi w Jaszkotlu są dosłownie i w przenośni otwarte dla dzieci, ale również dla wszystkich, których wrażliwość i dobroć wobec podopiecznych placówki dopinguje do podejmowania konkretnych działań. - Nie chcemy być sami i nie jesteśmy sami w tym pięknym dziele poprawy losu każdego pokrzywdzonego dziecka.

Konferencja była podzielona na trzy panele: "Choroby rzadkie wyzwaniem dla współczesnej medycyny", "Współpraca wielosektorowa szansą na skuteczniejszą pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym" oraz " Blok wsparcia społecznego. Znaczenie 30-letniej działalności ZOL w Jaszkotlu w życiu Podopiecznych i ich rodziców oraz Przyjaciół Placówki".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast