Nowy numer 09/2024 Archiwum

Dzień Podchorążego w Akademii Wojsk Lądowych 2023

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Podchorążego, czyli kolejnej rocznicy powstania listopadowego. Wojskowa uczelnia we Wrocławiu jest spadkobierca tradycji zrywu niepodległościowego z 1830 roku. Apel był okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń.

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Podchorążego. - Po raz kolejny przypominamy męstwo, patriotyzm i determinację podchorążych Szkoły Podchorążych Piechoty dowodzonych przez ppor. Piotra Wysockiego, którzy zainicjowali tamten czyn zbrojny. Przerodził się on w wielki wolnościowy zryw, którego celem było przywrócenie stosowania praw zapisanych w Konstytucji Królestwa Polskiego, wyzwolenie z zależności od Imperium Rosyjskiego oraz utworzenie państwa polskiego. Choć nie udało się tego osiągnąć, powstanie listopadowe trwa w naszej pamięci historycznej jako symbol polskiego umiłowania wolności - tymi słowami zwrócił się do zgromadzonych gen. Piotr Płonka, rektor komendant Akademii Wojsk Lądowych.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce i szkoleniu nadał studentom akademii tytuł honorowy Wzorowy Podchorąży.

- Być podchorążym Akademii Wojsk Lądowych to ogromny zaszczyt. Mundur, który nosicie, jest symbolem dokonań wielu pokoleń Polaków. Noście go więc z dumą i szacunkiem, bowiem to wy w przyszłości będziecie odpowiedzialni za bezpieczeństwo Polski. Będziecie oficerami i dowódcami. Dzisiaj zaś bądźcie wzorem dla młodego pokolenia, które przybyło tak licznie do akademii na uroczystość - przemawiał gen. Płonka. Decyzją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny gen. Piotr Płonka został uhonorowany medalem „Pro Patria”, który wręczył dyrektor gabinetu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Wojciech Lesiak. W uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał Akademii Wojsk Lądowych medal Pro Bono Poloniae. W podziękowaniu za krzewienie idei i czynów pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał Związku Stanisław Władysław Śliwa nadał sztandarowi Akademii Wojsk Lądowych Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP. Z okazji Dnia Podchorążego generał Związku Piłsudczyków RP uhonorował albumem "Droga na Wawel" szczególnie wyróżniających się w służbie podchorążych akademii.

Podczas uroczystości Związek Piłsudczyków RP przekazał uczelni mundury historyczne, które poświęcił naczelny kapelan Związku Piłsudczyków RP generał dywizji Związku Piłsudczyków RP ks. infułat Edmund Skalski. Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych płk. Adamowi Przygodzie wręczona została odznaka okolicznościowa Akademii Wojsk Lądowych. Stanowi ona formę uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla uczelni. Uroczysty capstrzyk był okazją do wręczenia listów gratulacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej kadrze badawczo-dydaktycznej akademii. Za zaangażowanie w prace Zespołu ds. Nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych oraz wykazaną inicjatywę przy realizacji zadań listami gratulacyjnymi wyróżnieni zostali: prof. dr hab. Agnieszka Iwan oraz dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL. Za włożony wysiłek w pracę naukową na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz za rozwój myśli wojskowej i wdrażanie nowatorskich rozwiązań do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem ojczyzny nagrodą Ministra Obrony Narodowej wyróżnieni zostali: płk dr inż. Przemysław Żukowski oraz dr Paweł Makowiec. W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysiężenie honorowej służby dyżurnej AWL, a następnie symboliczne przekazanie władzy jej studentom. Z tej okazji rektor-komendant wręczył szablę sierż. pchor. Janowi Szmielowi, honorowemu rektorowi-komendantowi jako symbol zwierzchnictwa nad uczelnią. Następnie dowodzenie nad poszczególnymi kompaniami szkolnymi objęli podchorążowie. - Wszem i wobec wiadomym czynimy, iż roków temu 193, umiłowaniem ojczyzny kierowani, podchorążowie zacnej Akademji, rewolucyję przeciw carskiemu despotyzmowi uczynili. Dzień ten powstaniem listopadowym zwany a pro memoriał szlachetnych i znacznych czynów wolności i niepodległości narodu, świętem podchorążackiej braci obwołany został - tymi słowami honorowy komendant rozpoczął odczytywanie ordonansu. Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów prowadzonych przez pełniących tego dnia honorowe funkcje dowódców - podchorążych AWL. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. W obchodach Dnia Podchorążego uczestniczyła młodzież klas mundurowych ze szkół średnich, z którymi akademia współpracuje.

Dzień Podchorążego w Akademii Wojsk Lądowych 2023   Dzień Podchorążego w Akademii Wojsk Lądowych 2023   Dzień Podchorążego w Akademii Wojsk Lądowych 2023   Dzień Podchorążego w Akademii Wojsk Lądowych 2023  
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy