Nowy numer 09/2024 Archiwum

Znak nadziei i cenne wskazówki

Kolejne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej miało miejsce w Sulistrowiczkach. Uczestnicy rozmawiali o nadchodzącym synodzie oraz komunii między księżmi a świeckimi.

Wieczorną Mszą Świętą 9 lutego rozpoczęło się w Domu Formacji Stałej w Sulistrowiczkach kolejne wyjazdowe spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Brało w nim udział 18 osób. Uczestnicy wspólnie modlili się przed Najświętszym Sakramentem, rozważali słowo Boże oraz podjęli refleksję nad bieżącą sytuacją duszpasterską diecezji.

Wiodącym tematem był zbliżający się synod diecezjalny "Komunia, Formacja, Misja". Poruszano m.in kwestię spotkań podsumowujących etap presynodalny, przygotowanie otwarcia synodu w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, współpracę przyszłych parafialnych zespołów synodalnych z komisjami oraz wzmocnienie współpracy między parafiami w obrębie dekanatu.

Bardzo ważnym dla wszystkich tematem była troska o komunię między księżmi a świeckimi. Spotkanie zakończyło się Eucharystią w sobotę 10 lutego.

- Sposób pracy i modlitwy Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej jest wielkim znakiem nadziei i wzorem dla życia wiary naszej diecezji - podsumował wyjazd bp Maciej Małyga, wrocławski biskup pomocniczy.

- Wyjeżdżam ze spotkania z radością i licznymi notatkami. To cenne wskazówki dotyczące przyszłości synodu - dodaje Adriana Kwiatkowska z sekretariatu synodu.

- Spotkanie było dla mnie ważne i cenne. Był czas na modlitwę, rozmowy, poznawanie się i wsłuchiwanie, co poszczególne osoby robią w Kościele. Jeśli chodzi o radę, to pracowaliśmy w grupach, które później przedstawiły swoje wnioski. Pochylaliśmy się głównie nad synodem. Omawialiśmy, jak mogłyby wyglądać najbliższe spotkania w rejonach synodalnych, a zwłaszcza 19 maja, czyli Zesłanie Ducha Świętego. Wtedy bowiem kończy się okres presynodalny, a zaczyna właściwy synod - opowiada Andrzej Cwynar, prezes fundacji "Dla Rodziny" z Oławy.

Przypomnijmy, że Diecezjalna Rada Duszpasterska jest organem doradczym biskupa diecezjalnego. Kodeks Prawa Kanonicznego w paragrafach od 511 do 514 jasno określa, że jej zadaniem jest:

badać pod władzą biskupa wszystko, co dotyczy działalności pasterskiej, a także rozważać i przedstawiać praktyczne wnioski. Składa się przede wszystkim z wiernych świeckich, ale również z duchownych i członków instytutów życia konsekrowanego. Członkowie są wyznaczeni w sposób określony przez biskupa diecezjalnego. Świeccy członkowie Rady duszpasterskiej powinni być dobrani w ten sposób, by jej skład "był rzeczywistym odzwierciedleniem całej części ludu Bożego, stanowiącego diecezję, z uwzględnieniem rożnych regionów diecezji, warunków społecznych i zawodowych oraz udziału, jaki osoby pojedyncze lub zrzeszone mają w apostolstwie".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy