Nowy numer 15/2024 Archiwum

Lutowy Wieczór Tumski z Jerzym Nowosielskim

Wykład Witalia Michalczuka z Uniwersytetu Warszawskiego "Jerzy Nowosielski. W poszukiwaniu ikony - odkrycie poprzez sztukę awangardy" oraz występ Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej "Katapetasma" pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni czekają na gości kolejnego Wieczoru Tumskiego.

Rozpocznie się on 25 lutego o 19.30 w kościele pw. Świętego Krzyża we Wrocławiu.

Witali Michalczuk (ur. 1987) pochodzi z Brześcia Litewskiego (ob. Białoruś), z kresowej rodziny, w której przez wieki są złączone wyznania, języki i narodowości. Określa siebie jako obywatel I Rzeczypospolitej. Od maleńkości marzył, żeby zostać duchownym prawosławnym i archeologiem.

Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie i Chrześcijańską Akademię Teologiczną, studiował również archeologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest asystentem na Wydziale "Artes Liberales" UW, a także dyrektorem Muzeum Ikon w Warszawie, autorem i kuratorem wielu wystaw malarstwa ikonowego i sztuki współczesnej. Zajmuje się teologią prawosławną, patrystyką i myślą filozoficzną neoplatonizmu, kulturą bizantyńską, liturgiką i sztuką wschodniochrześcijańską, bada formy doświadczenia artystycznego w liturgii i ich związek ze sztuką współczesną: słowem, architekturą, plastyką i teatrem.

Szczególnie zajmuje się prawosławnym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, specyfiką form sztuki, tradycji liturgicznej, mistyki, myśli teologicznej i społecznej, powstałych w obrębie kultury państwa polsko-litewskiego.

Lutowy Wieczór Tumski z Jerzym Nowosielskim   Witali Michalczuk. Materiały organizatorów

Zespół Muzyki Cerkiewnej "Katapetasma" wykona w czasie lutowego Wieczoru Tumskiego śpiewy prawosławnej tradycji Rzeczypospolitej.

Nazwa zespołu pochodzi od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych części. Liturgiczna rola tej zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw, a zespół Katapetasma stawia sobie za cel odkrywanie piękna zawartego w muzyce cerkiewnej różnych epok. Szczególnie ważne w repertuarze zespołu są utwory, których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego - takich, jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska.

Zespół ponadto poszukuje i odtwarza prawosławną tradycję nabożeństw w dawnej Rzeczpospolitej. Członkowie chóru to aktywni uczestnicy liturgii, psalmiści, dyrygenci i teolodzy, traktujący działalność koncertową jako przedłużenie muzycznego doświadczenia liturgii. Zespół występował wielokrotnie w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Serbii oraz Francji. Ma w swoim dorobku m.in. płytę "Tryptyk jabłczyński", pozwalającą poznać lokalne style liturgii prawosławnej w ponad 500-letnich dziejach monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Katapetasma współtworzyła również płytę "Kodeks supraski", nagrywając utwory dawnych tradycji monodii cerkiewnej, w tym słynny "Irmologion Supraski".

Kierownikiem i inicjatorem Katapetasmy jest Łukasz Hajduczenia, absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina w Warszawie, Wydziału Wokalnego Guildall School of Music and Drama w Londynie, solista Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Polskiej Opery Królewskiej, laureat wielu międzynarodowych konkursów wokalnych, badacz muzyki cerkiewnej.

Program koncertu:

Przyjdźcie, pokłońmy się - monodyczny śpiew tradycji kijowskiej
Stychera do św. Onufrego - Irmologion Jabłeczyński, XVIII w.
Dogmatyk - ton 5, melodia bizantyjska
Pogodna Światłości - muzyka Siergiej Trubaczow (1919-95)
Psalm 134 - śpiew kijowski, Paweł Czesnakow (1877-1944)
Magnificat - melodia monasteru w Jabłecznej
Jednorodzony Synu - irmologion Przemyski, XVII w.
Trisagion - irmologion Przemyski, XVII w.
Kant św. Atanazego Brzeskiego - XVII w.
Pieśń do św. Onufrego: "Uciekając na pustynię" - Bohohlasnik Poczajewski, 1790
Pieśń do św. Onufrego: "Ktokolwiek w jakim utrapieniu" – Bohohlasnik Poczajewski, 1790
Pieśń: "Matko najsławniejsza" - Bohohlasnik Poczajewski, 1790
Niech się wypełni modlitwa moja - Irmologion Supraski, XVI-XVII w.
Teraz siły niebiańskie - muzyka Grigorij Lwowski (1830-1894)
Skosztujcie i ujrzyjcie jak dobry jest Pan - Irmologion Supraski, XVI-XVII w.
Chrystus powstał z martwych - melodie: bizantyjska, gruzińska, kijowska.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy