W sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła odsłonięto wotum zapraszające do powierzenia się Maryi

Jest nim faksymile milenijnego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła, umieszczone w specjalnej, ozdobnej tubie. Wotum jest darem Jasnej Góry dla wrocławskiego sanktuarium.

Wspomniany akt złożyli 3 maja 1966 r. polscy biskupi na Jasnej Górze, gdzie znajduje się oryginał dokumentu. Uroczyste przekazanie jego wiernej kopii odbyło się 25 marca br., w 10. rocznicę ustanowienia sanktuarium w paulińskiej parafii we Wrocławiu. Przekazał je wrocławskiej wspólnocie przeor jasnogórskiego klasztoru o. Samuel Pacholski.

Zobacz tu:

20 maja, w Święto Matki Kościoła, wotum – już umieszczone w specjalnej tubie – zostało odsłonięte przez kustosza Jasnej Góry o. Waldemara Pastusiaka oraz o. Tomasza Chmielewskiego, przeora i proboszcza paulińskiej parafii we Wrocławiu.

– Kościół chce dziś przypomnieć, że Maryja nie tylko jest Matką Chrystusa, ale i Kościoła, Matką każdego z nas – mówił o. Waldemar, podkreślając znaczenie daru, jaki ofiarował nam Jezus umierając na krzyżu: kochającej Matki, ukazującej miłość Boga do człowieka, pomagającej przezwyciężyć grzech.

Niektórzy uważają, wspomniał, że to Ona niejako „na siłę” przyprowadziła Jana pod krzyż i zatrzymała go tam, by przynajmniej jeden apostoł był obecny przy umierającym Panu. Ona pomaga zawsze trwać przy Jezusie.

W sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła odsłonięto wotum zapraszające do powierzenia się Maryi   Odsłonięcie wotum. Agata Combik /Foto Gość

Zauważył, że na Jasnej Górze nigdy nie było spektakularnych objawień. Jan Paweł II mówił, że Jasna Góra to ołtarz i konfesjonał narodu. Eucharystia i pojednanie z Bogiem, przemiana życia, to największe cuda, które nieustannie dokonują się w tym sanktuarium. – To wielka tajemnica tego miejsca, a cząstką jej jest akt milenijny – stwierdził o. Waldemar. To on przypomina, by w chwilach trudnych powierzać się Maryi, a będąc pod Jej płaszczem, być również świadkiem wiary we współczesnym świecie.

Ojciec Tomasz wyjaśniał, że kopia aktu została umieszczona w tubie wykonanej ze szkła borokrzemowego, oprawionej w złocony mosiądz. Owa oprawa podkreśla wagę dokumentu. U góry znajduje się na niej napis „Milenijny Akt Oddania Polski”, u dołu napis przypominający, że jest to dar z Jasnej Góry, złożony z okazji 10. rocznicy ustanowienia wrocławskiego sanktuarium.

Podkreślił, że zewnętrzny znak mówi o głębokiej rzeczywistości powierzenia się Matce. W kaplicy jasnogórskiej tuż przy wizerunku Maryi znajdują się wota o największej wymowie. Podobnie jest we Wrocławiu. Wotum przypomina wydarzenie sprzed lat, akt biskupów, zainicjowany przez prymasa Wyszyńskiego. – Obyśmy wspomnieli tamto silne przekonanie, że w Maryi jest nasza nadzieja; że Ona przeprowadzi nasz naród bezpieczną drogą z Jezusem – mówił. – To moje pragnienie: byśmy patrząc na to wotum przypominali sobie tamto wydarzenie i z niego czerpali.

Pod odsłonięciu, tuż po Mszy św., wszyscy odmówili soborową modlitwę do Matki Kościoła.

Tytuł wrocławskiego sanktuarium nawiązuje do tytułu Maryi „Matka Kościoła”, ogłoszonego czasie Soboru Watykańskiego II. Papież Paweł VI ogłosił go na prośbę polskich biskupów. Jan Paweł II podczas wizyty w Polsce w 1979 r. poszerzył ten tytuł, nazywając Maryję „Jasnogórską Matką Kościoła”.

W sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła odsłonięto wotum zapraszające do powierzenia się Maryi   Agata Combik /Foto Gość W sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła odsłonięto wotum zapraszające do powierzenia się Maryi   Agata Combik /Foto Gość W sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła odsłonięto wotum zapraszające do powierzenia się Maryi   Agata Combik /Foto Gość W sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła odsłonięto wotum zapraszające do powierzenia się Maryi   Agata Combik /Foto Gość
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..