Ruszyły zapisy na PPW. W tym roku tylko online!

Do startu Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej pozostało niewiele ponad miesiąc. Czas więc na ostateczne decyzje i dopełnienie formalności. Elektroniczne zapisy mają usprawnić proces. Organizatorzy zachęcają osoby mniej obyte z formularzami internetowymi, by poprosiły o pomoc bliskich lub znajomych.

Bardzo promujemy zapisy online, by usprawnić pracę służb informacyjnych oraz przepływ pieniędzy - wyjaśnia szefowa tzw. budy informacyjnej. Podkreśla przy tym, że ci, którzy z zapisów internetowych skorzystają przed pielgrzymką, swoje pakiety pielgrzyma będą mogli odebrać w osobno zorganizowanym punkcie już na trasie. - Wystarczy okazać nam potwierdzenie przelewu [może być w formie elektronicznej, przyp. red.] i materiały zostaną wydane. Dzięki temu część pątników zostanie uwolnionych od kolejki do naszego punktu informacyjnego - wyjaśnia.

Oczywiście organizatorzy zdają sobie sprawę, że część uczestników będzie potrzebowała pomocy przy zapisach. - Takim osobom będziemy oczywiście pomagać w budzie, ale jednocześnie zachęcamy, by w grupach zorganizować samopomoc - dodaje. Wypełnienie formularza nie jest skomplikowane i czasochłonne.

W pielgrzymce można uczestniczyć na kilka sposobów. Oczywiście podstawowa wersja zakłada udział w całości wydarzenia, ale jest możliwość wyboru tylko niektórych dni. Niezależnie od dokonanego wyboru, należy spełnić określone warunki:

 • wypełnienie formularza zapisowego,
 • zadeklarowanie w formularzu wybranej przez siebie grupy pielgrzymkowej,
 • wskazanie wymiaru uczestnictwa (osiem dni lub mniej),
 • podporządkowanie się regulaminowi 44. PPW załączonemu do formularza zapisowego,
 • uszanowanie zakazu noclegów koedukacyjnych,
 • powstrzymanie się od palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, picia alkoholu i używania substancji niewiadomego pochodzenia,
 • zobowiązanie się do wykonywania poleceń przewodnika grupy pielgrzymkowej i służb porządkowych,
 • zaangażowanie się w tworzenie właściwej atmosfery pielgrzymowania,
 • przyjęcie trudów pielgrzymowania,
 • uiszczenie opłaty wpisowej zawierającej koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania pielgrzymki i zapewnienia bezpieczeństwa na trasie pielgrzymki,
 • odebranie pakietu pielgrzyma w punkcie informacyjnym na trasie 44. PPW lub przed jej rozpoczęciem.

W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w 44. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej bez opiekuna prawnego, konieczne jest wypełnienie zgody (załączonej w regulaminie) oraz imienne wskazanie osoby sprawującej opiekę w czasie pielgrzymki.

Wszystkie informacje dotyczące wysokości opłat, a także numer konta do rozliczeń można znaleźć po otwarciu FORMULARZA ZAPISÓW.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..