Nowy numer 25/2021 Archiwum

Pojednanie według Kominka

Czy Europa odkryje mało znanego do tej pory ojca jej zjednoczenia?

Dzieło wrocławskiego metropolity było wyrazem siły myśli chrześcijańskiej, która z największą mocą wystąpiła przeciw narodowym egoizmom – mówi Kazimierz Michał Ujazdowski, wrocławski europoseł PiS, o spuściźnie kard. Bolesława Kominka. Podczas specjalnej konferencji prasowej, organizatorzy obchodów przedstawili ich program i zachęcali, by nauczanie i myśl w zakresie polityki zagranicznej kardynała odkryć na nowo. Błażej Duber z fundacji „Młoda RP” podkreśla, że te aspekty mają nie tylko charakter historyczny, ale z racji swej uniwersalności, są aktualne dzisiaj, w relacjach współczesnych pokoleń.

– Bolesław Kominek jest dla naszego środowiska nie tylko pasterzem Kościoła, ale też wychowawcą dojrzałej postawy społecznej, uczy nas odpowiedzialności, wyjaśnia, że przebaczenie ma wymiar ogólnoludzki, społeczny – zaznacza. Promowaniu idei metropolity wrocławskiego będzie służyło bardzo wiele inicjatyw o charakterze kulturalnym oraz wykłady, dyskusje i debaty. Ich największe natężenie będzie miało miejsce jesienią, dokładnie w 50 lat po wystosowaniu listu biskupów polskich do niemieckich. Od 26 do 28 października odbędzie się międzynarodowe seminarium Polska – Niemcy – Ukraina na temat pojednania narodów w kontekście orędzia. Miesiąc później zaplanowano konferencję pt. „Wizja ojców założycieli a dziś kontynentu”. Wcześniej, bo już na przełomie czerwca i lipca, w Brukseli, odbędzie się Boleslaw Kominek Youth European Forum. – Ma ono opowiedzieć o kard. Kominku i umożliwić dyskusję z naszymi rówieśnikami z innych krajów europejskich: Francji, Niemiec, Czech, Węgier, ale także z krajów bałkańskich, gdzie przecież doświadczenie i konieczność pojednania po wojnach jugosławiańskich jest szczególnie aktualne – wyjaśnia B. Duber. Druga część forum, w dniach 17–19 listopada, odbędzie się we Wrocławiu pod hasłem „Zjazd Europejskiej Platformy Pamięci i Sumienia”. Uczestnicy brukselskiej odsłony odwiedzą stolicę Dolnego Śląska, by osobiście się przekonać o tym, że idea międzynarodowego pojednania jest w niej ciągle żywa. Szczegółowy program obchodów na wroclaw.gosc.pl. Ich organizatorem jest m. in. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz archidiecezja wrocławska

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..